Een luchtfoto van de Suvelfabryk
Beeld: ©Waddenkust K(l)eigoed
Een rijtje klompen in verschillende kleuren bij de Suvelfabryk
Beeld: ©Tirzah Schnater
Luchtfoto van de Suvelfabryk met op de voorgrond een rij bomen.
Beeld: ©Waddenkust K(l)eigoed