Over de Erfgoed Deal

Het Programma Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende projecten waarin het behoud en gebruik van erfgoed samengaat met de grote ruimtelijke opgaven van dit moment, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame economie, natuur en landbouw, de woonopgave en mobiliteit. 

Door voorbeeldprojecten te co-financieren en in een uitvoeringsprogramma bij elkaar te brengen, werken we samen met onze partners aan een betere en duurzame leefomgeving waarin ons verleden herkenbaar is. In erfgoed en cultuurhistorie zit kennis – en die kennis is soms vergeten – over eeuwenoude systemen, technieken, bouwwerken en structuren die we kunnen inzetten om onze huidige en toekomstige leefomgeving in te richten. Oude bouwstijlen, kaarten, ambachten en productiemethoden helpen onze relatie met de natuurlijke systemen te herstellen en opnieuw vorm te geven. Dit noemen we erfgoedinclusief werken.

Samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties actief in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. De Erfgoed Deal is dus van én voor de volle breedte van deze sectoren. Vanuit deze gedachte werken wij als programmabureau aan de realisatie van de ambities en doelen van de Erfgoed Deal. Wij denken proactief mee en werken samen met de initiatiefnemers om de projecten beter te maken en te begeleiden naar een zo goed mogelijke voordracht.

Wilt u zelf een project uitvoeren en bent u op zoek naar co-financiering vanuit het Programma Erfgoed Deal? Lees dan meer over de aanvraagprocedure.