Projecten

De Erfgoed Deal staat voor een Nederland waarin ons verleden tastbaar is en waarmee we ons verbonden voelen. Dit bereiken we door erfgoed als een vaste waarde in ruimtelijke ontwikkelingen te positioneren. Het programmabureau zoekt aansprekende voorbeelden van projecten of initiatieven waarbij de transitieopgaven worden verrijkt door erfgoed. De projecten of initiatieven richten zich op vier hoofdthema’s:

 1. Landbouw en natuur
 2. Energie en economie
 3. Wonen en mobiliteit
 4. Water en bodem 

Inmiddels zijn er 42 projecten toegewezen in de Erfgoed Deal. Deze zijn opgenomen in zeven uitvoeringsprogramma's:

 1. Eerste uitvoeringsprogramma (voorjaar 2020)
 2. Tweede uitvoeringsprogramma (najaar 2020)
 3. Derde uitvoeringsprogramma (voorjaar 2021)
 4. Vierde uitvoeringsprogramma (najaar 2021)
 5. Vijfde uitvoeringsprogramma (voorjaar 2022)
 6. Zesde uitvoeringsprogramma (najaar 2022)
 7. Zevende uitvoeringsprogramma (najaar 2023)

Wat kunnen we leren en wat leveren de projecten op?

De lessen en opbrengsten van de projecten zijn vastgelegd in de kernkaartenbundel

Een kernkaart beschrijft kort en bondig alle relevante informatie van het project. Hiermee wil de Erfgoed Deal goede voorbeeldprojecten makkelijk vindbaar en deelbaar maken. Initatiefnemers van nieuwe projecten zien zo welke lessen er al geleerd zijn in de bestaande of afgeronde projecten. Daarnaast biedt de kernkaart een ingang om contact op te nemen met ervaringsdeskundigen.

Afbeeldingen van een bundel kernkaarten