Leeromgeving

Wat willen we bereiken met onze leeromgeving? En wat houdt dat concreet in?

Met elkaar willen we leren van Erfgoed Dealprojecten en de kennis die daar uitkomt verder brengen. Op onze website vind je voorbeeldwerkende projecten onder elk thema. Deze projecten geven interessante informatie over de opzet, processen, experimenten, onvoorziene zaken en successen. Wellicht ben je naar iets specifieks op zoek om van te leren of meer over te weten. Op deze pagina bieden we op verschillende manieren de mogelijkheid om iets op te steken van deze projecten, zoals de lessen die geleerd zijn en de kennis die wordt opgedaan.

Op die manier geven we als programmabureau inhoud aan ons doel: het programma is meer dan een opeenstapeling van projecten. We willen iets blijvends in het leven roepen. Kennis komt uit projecten en moet naar andere mensen toe, naar andere projecten en het moet opschaalbaar zijn. Zo dragen we op veel manieren bij aan het vergroten van kennis. We hebben elkaar nodig om een beweging te creëren, een voorbeeld te zijn en gaandeweg te leren van het proces.

Heb je na het lezen van deze pagina tips voor ons of heb je niet gevonden waar je naar op zoek bent? Neem contact met ons op!

Structuur van de leeromgeving

Op welke manier halen we meer uit de projecten?

Met de initiatiefnemers van de projecten uit het uitvoeringsprogramma (LEREN OP PROJECTNIVEAU)    

De projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn uniek. Dat wil zeggen: het project is nieuw en nog niet eerder uitgevoerd of voegt een nieuw element toe aan eerdere pilots of projecten. Elke uitvoeringsronde komen er nieuwe projecten bij. De initiatiefnemers van deze geselecteerde projecten kunnen dus ook veel leren van elkaars proces. Dit is een belangrijk onderdeel van de leeromgeving van alle projecten die meedoen aan de Erfgoed Deal.

Het leren van de projecten doen we ‘in dialoog’ door initiatiefnemers bij elkaar te brengen, samen met de voeten in de klei te staan en informatie over de projecten te delen onder de initiatiefnemers. Dit doen we door middel van:

Daarnaast heeft ieder project in het projectplan eigen punten voor de leeromgeving geformuleerd waardoor zij gedurende het proces resultaten delen met anderen, bijvoorbeeld via een onderwijsmodule, excursies, wandelingen, tentoonstellingen of kennissessies, al dan niet als onderdeel van een grotere manifestatie, congres of symposium.

Voorbeelden van de afgelopen periode:

 • Webinar Vitaal Platteland 
 • Tijdschrift Lessen uit de Wederopbouw (link)
 • Digitale kennismiddag over omgevingskwaliteit in ruimtelijke ontwikkelingen voor ambtenaren uit de gemeenten die deelnemen aan het project Een Nieuwe Tijd! Wederopbouw in de Achterhoek
 • Aflevering over het Hoornwerk bij de Grebbedijk in de podcastserie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) (link)

Kennisopbouw binnen de transitieopgaven (LEREN OP SYSTEEMNIVEAU)

Het belang en de meerwaarde van erfgoed willen we een vaste plek geven in de uitvoeringspraktijk van de transitieopgaven die centraal staan in de Erfgoed Deal. De breder te delen kennis en geleerde lessen uit de gekozen projecten verspreiden we onder de doelgroepen waarvoor dit interessant is en bedden we in bestaande kennissystemen in.

Dit doen we o.a. door middel van:

 • Een vierluik themawebinars (i.s.m. de ErfgoedAcademie).
 • Het tijdschrift DEAL!
 • De podcast ‘Verborgen in het volle zicht’.
 • Een Erfgoed Deal dag of week (jaarlijks na corona)
 • Community of practice via LinkedIn
 • Website met voorbeelden & informatie (projectenpagina met kernkaarten)
 • Presentaties en kennisuitwisseling op bijeenkomsten en (kennis)platforms van overheden en maatschappelijke organisaties die de Erfgoed Deal hebben ondertekend
Medewerkers van het programmabureau Erfgoed Deal en de initiatiefnemers van 'Een Nieuwe Tijd' Tijd'. Van links naar rechts: Roy Oostendorp (gemeente Berkelland), Merel Godrie (netwerker Erfgoed Deal), Marjorie Verhoek (programmaleider Erfgoed Deal), Joanne te Winkel (Gelders Genootschap), Anjo Bosman (wethouder gem. Berkelland), Werner Weijkamp (Gelders Genootschap), Eva ter Braak (Gelders Genootschap) en Jephta Dullaart (netwerker Erfgoed Deal)

Hoe verder met de leeromgeving?

We hebben geen vooruitgedacht concept waarvan we weten dat het werkt, omdat opzetten van het leren tijdens de looptijd van een programma een dynamisch proces is. Daarom denken we steeds na over hoe we de leeromgeving verder kunnen invullen. Zo ook met het Ondersteuningsteam. In een overleg van 9 november 2020 kwamen we tot een aantal ideeën die we hieronder in een tekening hebben weergegven. Heb je een idee voor hoe we nog beter van de projecten van de Erfgoed Deal kunnen leren? Neem vooral contact met ons op!

Ideeën voor de leeromgeving. Tekening: Patricia van Ling