Leeromgeving

Het programmabureau zorgt voor een platform leeromgeving. Het programmabureau zet de leeromgeving op, onderhoudt deze gedurende de looptijd van de Erfgoed Deal en zorgt voor een overdraagbare structuur. De leeromgeving beoogt de opgedane kennis van de projecten uit het uitvoeringsprogramma te delen met de partners. Met de indieners en initiatiefnemers  van de projecten worden afspraken gemaakt over inhoudelijke terugkoppeling, communicatie van de resultaten en borging van opgedane kennis en ervaring in de leeromgeving van de Erfgoed Deal.

Etalage van uitvoeringsprogramma’s

De Erfgoed Deal zet de aansprekende voorbeelden uit de uitvoeringsprogramma’s graag in de etalage.  In de leeromgeving delen we de opgedane kennis van de projecten uit het uitvoerings­programma met de partners. Het verbindt de uitvoerders van de projecten met elkaar en met andere relevante partijen en organisaties in het werkveld. De omgeving heeft het karakter van een community of practice (COP) en platform. De leeromgeving is een belangrijk middel om een beweging op gang te brengen die er voor zorgt dat erfgoed en de inrichting van de leefomgeving elkaars bondgenoten zijn.

Online en offline platform

Met de uitvoerders en initiatiefnemers (gemeenten, provincies) van de projecten zetten we samen de leeromgeving op. Op basis van de inhoudelijke terugkoppeling, communicatie van de resultaten en borging van opgedane kennis en ervaring. Het programmabureau van de Erfgoed Deal zorgt voor een online en offline platform waarop de projecten worden getoond. Het programmabureau onderhoudt en ondersteunt de leeromgeving  gedurende de looptijd van de Erfgoed Deal en zorgt voor een overdraagbare structuur. Op deze manier bereikt de opgedane kennis uit de projecten de partners uit het uitvoerings­programma, maar ook een breder publiek waarvoor deze informatie van belang is. Van belang is dat de leeromgeving ook professionals buiten de erfgoedsector aantrekt en hen een plek biedt die inspireert en laat zien hoe erfgoed een bijdrage levert aan complexe ruimtelijke vraagstukken.

Met onze voeten in de klei

Vanuit de leeromgeving organiseren we inspirerende lezingen, studiedagen (waar mogelijk in de praktijk), sluiten we aan bij het onderwijs en staan we met onze voeten in de klei. Dit doen we altijd in samenwerking met projectpartners, aanjagers van belangenorganisaties of netwerken of diverse onderwijsinstellingen, zoals de ErfgoedAcademie. Per uitvoeringsprogramma zetten we een intervisiegroep op die bij elkaar komt om van elkaar te leren en kennis te delen. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze visie breed gedragen wordt en blijft!

Schematische weergave van de Leeromgeving van de Erfgoed Deal

De leeromgeving werken we in het voorjaar van 2020 verder uit.