Kernkaartenbundel: alle informatie over 36 Erfgoed Deal-projecten bij elkaar

De kernkaartenbundel geeft een tussenstand van de resultaten van alle 36 projecten die het programma Erfgoed Deal in de periode 2019-2022 heeft opgeleverd. Sommige projecten zijn al afgerond, maar het merendeel van de projecten loopt nog. 

De kernkaart beschrijft kort en bondig alle relevante informatie van het project en linkt door naar andere bronnen, zoals projectwebsites, brochures, video’s en artikelen over het project. Voor onze doelgroep is het erg belangrijk dat goede voorbeeldprojecten gemakkelijk vindbaar en deelbaar zijn. Initiatiefnemers met soortgelijke plannen zijn hierdoor op de hoogte van wat er binnen de Erfgoed Deal over een bepaald onderwerp is geleerd. Ook biedt de kernkaart een ingang om contact op te nemen met ervaringsdeskundigen om verder in gesprek te gaan. 

Kennisborging nu en in de toekomst

De kernkaartenbundel is een werkdocument en geeft de stand van de projecten weer van begin 2023. Initiatiefnemers van onze projecten krijgen twee keer per jaar de mogelijkheid om de informatie op de kernkaart te updaten en van nieuwe informatie te voorzien.

We maken de kernkaartenbundel om de kennis die uit de projecten komt te ontsluiten, nu en in de toekomst. Nu is deze kennis te vinden via onze website, maar na het eindigen van het programma kan de kernkaartenbundel ook gedeeld worden op bijvoorbeeld de website van onze partners. Hiermee is de kennisborging van de Erfgoed Deal toekomstbestendig. 

De kernkaartenbundel is beschikbaar via onze website. De kernkaarten zijn ook als losse bestanden toegevoegd aan de projectpagina’s op onze website.

In vaste blokken omschrijft elke kernkaart een project