Ondersteunende lijnen (2019-2022)

Met de verlenging van de Erfgoed Deal in 2023 zijn de ondersteunende lijnen Kennis & dialoog en Erfgoed als basis voor de omgevingsvisies komen te vervallen. Kennis en dialoog blijft nadrukkelijk een onderdeel van de Erfgoed Dealprojecten. De principes uit het Verdrag van Faro omtrent erfgoedparticipatie worden opgenomen in het afwegingskader Erfgoed Deal 2023-2025.

Op deze pagina vindt u de projecten die in de periode 2019-2022 onder deze twee thema's vielen.

Betrokkenheid en dialoog vergroten de acceptatie van de vele noodzakelijke veranderingen in onze leefomgeving. We willen daarom het brede publiek, waaronder ook erfgoed- en andere maat­schappelijke organisaties meer betrekken bij de gebiedsgerichte erfgoedzorg.  Projecten met innova­tieve vormen van participatie vallen onder deze ondersteunende lijn. Belangrijk om te weten is dat de kennis-en-dialoog-projecten altijd dienen bij te dragen aan de hoofdthema’s van de Erfgoed Deal.