Programmabureau

Het programmabureau is de ‘thuisbasis’ van de Erfgoed Deal. We inspireren, jagen aan en gaan op zoek naar nieuwe kansen. We verbinden partijen en initiatieven aan de ambities en doelstellingen van de Erfgoed Deal.

Tevens vervullen wij een spilfunctie bij de voordracht van projecten voor opname in het uitvoeringsprogramma. Wij beoordelen de projecten en adviseren de stuurgroep die uiteindelijk beslist over het uitvoeringsprogramma.

Ons kantoor

We houden kantoor in Amersfoort, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (onze contactgegevens), maar hebben een onafhankelijke positie van de partners van de Erfgoed Deal. Algemene vragen kunt u mailen naar erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl
 

Programmabureau

We stellen ons graag aan u voor.

portretfoto van Jephta Dullaart
Beeld: ©Erfgoed Deal

Jephta Dullaart

Programmaleider
06 11 62 95 51
j.dullaart@cultureelerfgoed.nl

'In mijn rol als programmaleider ben ik verantwoordelijk voor de resultaten van de Erfgoed Deal en ben ik eerste aanspreekpunt. Gaandeweg hebben we als mensen het contact met de bodem, de natuur en het klimaat verloren. Alles leek mogelijk. Nu lopen we tegen grenzen aan en moeten we ons opnieuw verhouden tot de natuurlijke systemen. Erfgoed en cultuurhistorie kunnen ons hier goed bij helpen, zelfs richtinggevend zijn. Oude bouwstijlen, kaarten, ambachten en productiemethoden helpen onze relatie met de natuurlijke systemen te herstellen en opnieuw vorm te geven. Om samen met de uitvoerders van projecten deze boodschap uit te dragen, is een hele inspirerende taak.'

Portretfoto van Steven Jongma
Beeld: ©Erfgoed Deal

Steven Jongma

Netwerker Archeologie
06 53 98 61 20
s.h.jongma@cultureelerfgoed.nl

'Bij de grote veranderopgaves van onze tijd kunnen we inspiratie putten uit het verleden. Ons erfgoed biedt kansen om deze transities een kwaliteitsimpuls te geven. Dat geldt ook voor het vaak onzichtbare ondergrondse erfgoed, iets dat via de Erfgoed Deal nu extra aandacht krijgt. Zo wordt niet alleen het resultaat beter, maar ook de beleefbaarheid van archeologie versterkt. De Erfgoed Deal zorgt dat het mes aan meerdere kanten snijdt.'

Portretfoto van Elise Kalkhoven
Beeld: ©Erfgoed Deal

Elise Kalkhoven

Communicatiemedewerker
06 50 54 93 64
e.kalkhoven@cultureelerfgoed.nl

'Verandering van het landschap loopt als een rode draad door de geschiedenis van Nederland, ook nu staan we weer voor grote opgaves. Wat ik mooi vind aan de Erfgoed Deal is dat er bij deze uitdagingen ook naar het verleden gekeken wordt en het erfgoed centraal staat bij het vinden van oplossingen. Ik vind het heel inspirerend om deze mooie verhalen te mogen vertellen.'

Portretfoto van Jacinta van de Pol

Jacinta van de Pol-Bontan

Programmaondersteuner
06 52 03 12 45
j.van.de.pol@cultureelerfgoed.nl

'Sinds 2001 ben ik werkzaam als ondersteuner bij de RDMz en nu de RCE. Wat het werk bij de Erfgoed Deal voor mij interessant maakt, is de dynamiek in het team. Iedereen heeft dezelfde focus om mooie projecten te honoreren waarbij erfgoed een goede plek krijgt. Professionaliteit en collegialiteit gaan goed samen. Ik draag met plezier mijn steentje bij aan het zo goed mogelijk ondersteunen van aanvragende partijen bij een succesvolle indiening.'

Portretfoto van Maurits van Putten

Maurits van Putten

Netwerker Wonen en Mobiliteit
06 31 79 43 98
m.van.putten@cultureelerfgoed.nl

‘Als samenleving bouwen we dagelijks verder aan onze leefomgeving. De transitieopgaven vragen om een goed begrip van de inrichting van ons land. Wie logisch nadenkt, maakt daarbij gebruik van de kennis, structuren, en kwaliteiten die ons daarin zijn nagelaten. Als we ons willen blijven verhouden tot onze omgeving, ons verleden en elkaar, moeten we dat erfgoed inzetten zoals het ooit ontstaan is: als onderdeel van de keuzes over de inrichting van Nederland. Het is fantastisch dat we als Erfgoed Deal kunnen samenwerken met overheden, burgers, ontwerpers en ontwikkelaars aan het benutten van dat erfgoed in onze leefomgeving.'

portretfoto van Edwin Raap
Beeld: ©Erfgoed Deal

Edwin Raap

Netwerker Landbouw en Natuur
06 36 08 78 20
e.raap@cultureelerfgoed.nl

'De enige constante in het landschap is verandering. Het zou daarbij vanzelfsprekend moeten zijn dat bij elke ingreep in de leefomgeving eerst wordt gekeken naar de aanwezige erfgoedwaarden: welke zijn dat en hoe kunnen die zo goed mogelijk worden meegenomen in de nieuwe plannen. Erfgoed als uitgangspunt en richtinggevend voor de toekomst zou bij iedereen tussen de oren moeten zitten.'

portretfoto van Marchje Schaap
Beeld: ©Erfgoed Deal

Marchje Schaap

Programmasecretaris & Netwerker Leeromgeving
m.schaap@cultureelerfgoed.nl

'Binnen de Erfgoed Deal wordt naar het verleden gekeken om oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen van onze tijd. Ik draag graag bij aan ons gezamenlijke doel om een blijvende beweging op gang te brengen.'

Portretfoto van Anne Schopman
Beeld: ©Erfgoed Deal

Anne Schopman

Netwerker Water en Bodem
06 51 71 75 26
a.c.schopman@cultureelerfgoed.nl