Waarom de Erfgoed Deal?

Nederland verandert. Door klimaatverandering regent het vaker en harder, terwijl we ook meer last hebben van droogte. Onze fossiele energiebronnen raken uitgeput. Veel steden groeien hard, maar er zijn ook gebieden waar de bevolking wegtrekt en de leegstand toeneemt. Klimaatadaptatie en energietransitie vragen om hogere dijken, meer windturbines en zonneweiden. Er zullen tienduizenden woningen bijgebouwd moeten worden en onze online economie vraagt om enorme distributie- en datacenters. Door deze ontwikkelingen gaan ons landschap en de steden en dorpen waarin we leven er anders uitzien.

Wat erfgoed kan betekenen voor een veranderend Nederland

Het verleden biedt inspiratie voor de urgente opgaven waarvoor we staan. Met de kracht van ontwerp geven we historische waarden een plek in de toekomst.

De Erfgoed Deal is een afspraak voor en door vijftien partners, bestaande uit maatschappelijke organisaties en overheden. Het programmabureau van de Erfgoed Deal zet zich in dat we kunnen blijven wonen in een land waarin we ons verleden herkennen en waar we ons thuis voelen.

Het programmabureau zoekt aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen. Zoals bij de versterking van eeuwenoude rivierdijken of de aanleg van windmolenparken aan de rand van beschermde landschappen. Denk ook aan de transformatie van oude industriële gebieden naar nieuwe woonwijken. Of dat eeuwenoude waterpartijen op landgoederen kunnen helpen om overtollig water op te slaan.

Het programmabureau draagt graag financieel bij aan zulke projecten. Zodat we samen leren, onderzoeken en dat breed in Nederland kunnen delen. Hiermee bereiken we dat we ons land in de toekomst met zorg vormgeven.