Kernkaartenbundel

De kernkaartenbundel geeft een tussenstand van de resultaten van alle 36 projecten die het programma Erfgoed Deal in de periode 2019-2022 heeft opgeleverd. Sommige projecten zijn al afgerond, maar het merendeel van de projecten loopt nog. De huidige kernkaartenbundel is gepubliceerd in maart 2023 en geeft de stand van zaken van dat moment weer.

Goede voorbeelden

Een kernkaart beschrijft kort en bondig alle relevante informatie van het project. Hiermee streeft de Erfgoed Deal ernaar om goede voorbeeldprojecten makkelijk vindbaar en deelbaar te maken. Initatiefnemers van nieuwe projecten kunnen zo zien welke lessen er al geleerd zijn in de bestaande of afgeronde projecten. Daarnaast biedt de kernkaart een ingang om contact op te nemen met ervaringsdeskundigen.

Kennisborging

De kernkaartenbundel is een werkdocument en geeft de stand van de projecten weer van begin 2023. Initiatiefnemers van onze projecten krijgen twee keer per jaar de mogelijkheid om de informatie op de kernkaart te updaten en van nieuwe informatie te voorzien.

We maken de kernkaartenbundel om de kennis die uit de projecten komt te ontsluiten, nu en in de toekomst.

Infographic over Forteiland Pampus
Een voorbeeld van een kernkaart van het project Forteiland Pampus