Kernkaarten voorbeeldprojecten

Hoe gaat het met de lopende projecten en wat kunnen we er nu al van leren? Uit de resultaten van de door Ecorys in het voorjaar van 2020 uitgevoerde enquête is gebleken dat de doelgroep van de Erfgoed Deal graag goede voorbeeldprojecten ziet op de website met informatie over thematiek, inhoud en de geleerde lessen. Als programmabureau zoeken we naar manieren om op een heldere manier de inhoud van de projecten, leerpunten en randvoorwaarden over te brengen. Met als doel dat een initiatiefnemer met een soortgelijk plan kan zien wat er binnen de Erfgoed Deal is geleerd binnen het thema en het bieden van een ingang om contact op te nemen met een ervaringsdeskundigen. De projectinformatie willen we samen brengen op een 'kernkaart'. Het beeld hieronder geeft een beeld van hoe de kernkaart eruit kan komen te zien. 

Eerste ideeën voor de opzet van een kernkaart