Intervisiebijeenkomsten

Elke uitvoeringsronde wordt de Erfgoed Deal rijker aan inspirerende projecten en initiatiefnemers met hetzelfde doel. De initiatiefnemers worden uitgenodigd om elkaar een aantal keer (online) bij elkaar te komen om over de projecten te praten, elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. In elke intervisie staat een onderwerp centraal vanuit de behoeften van de initiatiefnemers. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om de groep te bevragen. Daarnaast kan ook het thema leeromgeving centraal staan: hoe brengen we de opgedane kennis op een effectieve manier verder?

Sluisbuurt Deventer
Getekend verslag van de intervisie van 14 juni 2022 met project Sluiskwartier Deventer (tekening: Patricia van Ling)
Getekend verslag van een sessie over Erfgoed Deal-project Buurtbakens Haarlem.
Getekend verslag van de intervisie van 14 juni 2022 met project Buurtbakens Haarlem (tekening: Patricia van Ling)
Tekening bij sessie over project Du moment des monuments
Getekend verslag van de intervisie van 24 mei 2022 met project DU MOment des Monuments (tekening: Patricia van Ling)
Stadshaven maassluis
Getekend verslag van de intervisie van 24 mei 2022 met project Stadshaven Maassluis (tekening: Patricia van Ling)
Infographic nagele
Getekend verslag van de intervisie van 7 maart 2022 met project Stijlicoon Nagele in de hoofdrol (tekening: Patricia van Ling).
Getekend verslag van de intervisie van 7 maart 2022 met project Velperweg Arnhem in de hoofdrol (tekening: Patricia van Ling).
Getekend verslag van de intervisie van 29 juni 2021 met projecten Meester van der Heijdengroeve en Waddenkust K(l)eigoed (tekening: Patricia van Ling).
Getekend verslag intervisie Hoornwerk Grebbedijk en Zitterd Climate Proof
Beeld: ©Getekend Verslag / Getekend Verslag
Getekend verslag van de intervisie Hoornwerk Grebbedijk en Zitterd Climate Proof van 11 februari 2021 (tekening: Getekend Verslag).
Illustratie bij intervisiesessie Stadspark Weert
Getekend verslag van de intervisies van oktober 2020 met projecten Stadspark Weert en Een Nieuwe Tijd (tekening: Patricia van Ling).