Themabijeenkomsten

De Erfgoed Deal organiseert dit najaar drie themabijeenkomsten over de meerwaarde van en kansen voor erfgoed binnen opgaven rondom klimaatadaptatie, duurzaamheid, energietransitie en stedelijke groei. Tijdens deze bijeenkomsten wordt zowel kennis gebracht als gehaald. Wat is het resultaat van drie jaar Erfgoed Deal en wat voor projecten komen hieruit voort? Tevens zijn het mooie gelegenheden om met vakgenoten te spreken over deze onderwerpen. Niet iedereen hoeft namelijk zelf het wiel uit te vinden!