Themabijeenkomsten

In het najaar van 2022 organiseerde het programmabureau van de Erfgoed Deal drie themabijeenkomsten over de meerwaarde van en kansen voor erfgoed binnen opgaven rondom klimaatadaptatie, duurzaamheid, energietransitie en stedelijke groei.

Tijdens deze bijeenkomsten werd zowel kennis gebracht als gehaald. De drie middagen waren een goede weergave van de resultaten van drie jaar Erfgoed Deal en de projecten die hieruit voort kwamen.