Tweede webinar in de reeks ‘Lessen uit de Erfgoed Deal’

Het tweede webinar Erfgoedinclusieve Leefomgeving vindt plaats op donderdag 2 november van 15.00 tot 17.00 uur . Dit webinar focust op het thema Wonen en Mobiliteit. Hierin bespreken we in het bijzonder hoe drie Erfgoed Deal-projecten erfgoed inzetten om de leefbaarheid en omgevingskwaliteit te versterken.

Uitsnede van een luchtfoto van Nagele met daarop de tekst 'Webinarreeks Lessen uit de Erfgoed Deal. Erfgoedinclusieve leefomgeving' en de datum en het tijdstip van het webinar, 2 november 2023 15:00 tot 17:00 uur.
Beeld: ©ANP, Aerophoto-Schiphol
Luchtfoto Nagele

Het webinar bestaat uit twee onderdelen. Tijdens het plenaire deel worden drie Erfgoed Deal-projecten besproken, daarna gaan deelnemers met elkaar en met de sprekers in gesprek over de casus in verdiepende deelsessies.

Project 1: Wijkgenese Hengstdal, Nijmegen (VONDST)

De wijk Hengstdal ligt op de stuwwal aan de oostflank van Nijmegen en is grotendeels gerealiseerd in de wederopbouwperiode. De wijk en haar directe omgeving kennen een indrukwekkend verleden, met restanten en relicten van de tijd van jagers en verzamelaars tot nu. In de wijk spelen vele projecten en processen, die grotendeels los van elkaar worden gepland en uitgevoerd. De gemeente heeft onderzocht of deze processen beter op elkaar en op het natuurlijke systeem kunnen worden afgestemd en ook welke rol erfgoed hierbij kan spelen.

Om dit te realiseren is een wijkgenese gemaakt. De wijkgenese is een detaillering op wijkniveau van de stadsgenese van Nijmegen. De wijkgenese leidt tot kennis en waardering voor de historie van de plek. Veel mensen realiseren zich bijvoorbeeld niet dat een paar meter onder hun huis Romeinse soldaten begraven liggen. Middels kaartmateriaal is het wijkperspectief verbeeld aan de hand van zes ontwikkelprincipes waarbij erfgoed integraal is meegenomen. 

Wijkgenese Hengstal is onderdeel van Erfgoed Deal-project VONDST, wat staat voor Verleden als Onderlegger voor een Systeemgericht Toekomstperspectief.

Spreker: Vincent Grond (Landschapsarchitect en plancoach)

Project 2: Renaissance Velperweg Arnhem

In Arnhem wordt een breed en onveilig wegprofiel omgevormd tot een veilige groene route met gebruik van de cultuurhistorische waarden. Door erfgoed nadrukkelijk te betrekken, blijken oplossingen veel vanzelfsprekender en krijgt de inrichting van de omgeving een unieke kwaliteit. De Velperweg was ooit een lommerrijke laan langs diverse landgoederen. Nu is het een geasfalteerde en onveilige autoweg met een sleetse inrichting en wateroverlast bij piekbelasting.


Door de fietspaden meanderend door de landgoederen aan te leggen, historische beken terug te brengen en zichtlijnen naar de landgoederen te herstellen, komt de Velperweg weer in verbinding te staan met haar omgeving. Geïnspireerd op de historische laan wordt het wegprofiel versmald en schaduwrijke laanbeplanting aangebracht. De Velperweg wordt weer verkeersveilig, biedt ruimte voor biodiversiteit door vergroening en krijgt haar voormalige allure weer terug.


Bijzonder is een brede samenwerking tussen afdelingen binnen de gemeente, provincie, waterschap en verschillende kennisorganisaties op het gebied van Gelderse cultuurhistorie. Het klimaatadaptief en erfgoedinclusief herinrichten van verkeerswegen is een interessante en nog weinig bekende verbinding met veel potentie voor andere Nederlandse steden.

Spreker: Floris van Oosterhout (Gemeente Arnhem)

Project 3: Stijlicoon Nagele

De gemeente Noordoostpolder en partners zetten zich in om de komende jaren meer zichtbaarheid van en bewustwording over het erfgoed van Nagele te vergroten om de leefbaarheid een positieve impuls te geven. Dit doen ze door het leggen van verbindingen tussen verschillende erfgoedlocaties en partijen, door productontwikkeling en door marketing.
Nagele is wereldwijd bekend als architectonisch en sociaalmaatschappelijk experiment uit de tijd van de wederopbouw. Bij de kenners dan, want op dit moment is het ontwerp, de structuur en de historie van Nagele voor een bezoekers of bewoners nauwelijks beleefbaar.


Het doel van Erfgoed Deal-project Stijlicoon Nagele is om bewoners en bezoekers bewust te laten worden van de specifieke historie en-, de bijzondere architectuur van Nagele, en de samenhang met plekken zoals Urk en Schokland. Dit wordt concreet gemaakt door een betere infrastructuur, markeringspunten, modernisering van het museum, straatmeubilair en informatievoorziening, regionale samenwerking en horeca.

Spreker: Mirjam Blott (projectleider gebiedsproces namens de gebiedspartijen)

Aanmelden

Het webinar wordt georganiseerd op donderdag 2 november van 15.00 - 17.00 uur. Aanmelden voor het webinar en de deelsessies kan via de ErfgoedAcademie.