Project: Stijlicoon Nagele

In dit project zijn de bijzondere erfgoedwaarden van Nagele het uitgangspunt om de leefbaarheid van het plattedakendorp een positieve impuls te geven.

Zichtbaarheid en bewustzijn

De gemeente Noordoostpolder en partners gaan dit de komende jaren doen door de verbetering van de zichtbaarheid en bewustwording over dit erfgoed: door het leggen van verbindingen tussen verschillende erfgoedlocaties en partijen, door productontwikkeling en door marketing.

Bekend bij de kenners

Nagele is wereldwijd bekend als architectonisch en sociaalmaatschappelijk experiment uit de tijd van de wederopbouw. Bij de kenners dan, want op dit moment is het bijzondere ontwerp, de structuur en de historie van Nagele voor een toevallige bezoeker of bewoner niet tot nauwelijks beleefbaar. Vergrijzing, leegstand, een laag voorzieningenniveau en achterstallig onderhoud zijn zaken die Nagele met dit project gaat aanpakken.

Levendig krimpdorp

Nagele is een levendig dorp met een kerngroep van actieve bewoners, maar wel met de problematiek van een krimpdorp en niet goed beleefbare erfgoedwaarden. De krimpverschijnselen hebben op allerlei aspecten van het dagelijks leven effect. In het meest sombere perspectief zullen voorzieningen zoals winkels en scholen verder verschralen.

Verhaal van de pionierende mens

Het doel van het project is bewoners en bezoekers bewust te laten worden van de specifieke historie, de bijzondere architectuur, en de samenhang met plekken als Urk, Schokland (UNESCO Werelderfgoed), Schokkerhaven, en van het verhaal van de pionierende mens in het ‘nieuwe land’.

Concrete plannen

Concreet gaat dit bereikt worden door een betere infrastructuur, zoals een fietsverbinding tussen Nagele en Schokland. Ook komt er een uitkijktoren in Nagele die uitzicht geeft over de iconische plattedakenstructuur, en die ook Schokland in beeld brengt. Het bestaande museum wordt gemoderniseerd, gericht op de aansluiting met omringende erfgoedorganisaties die het verhaal van de iconen van Flevoland vertellen. In het multifunctionele centrum MFC Rietveld komt horeca, een voorziening die tot op heden ontbreekt. Tot slot komt er nieuw en eenduidig straatmeubilair met informatievoorzieningen over de identiteit van Nagele.

Museum Nagele