Project: Renaissance Velperweg Arnhem

In het project Renaissance Velperweg wordt een breed en onveilig wegprofiel omgevormd tot een veilige groene route met gebruik van de cultuurhistorische waarden. Juist door erfgoed nadrukkelijk te betrekken, blijken oplossingen veel vanzelfsprekender en wordt de inrichting op een unieke wijze verrijkt. 

Lommerrijke laan

De Velperweg is historisch gezien een lommerrijke laan langs diverse landgoederen tussen Arnhem en Velp. De weg is langzaam veranderd in een geasfalteerde en onveilige autoweg zonder allure. De inrichting is sleets, de bomen hebben geen ruimte en bij piekbelasting is er sprake van wateroverlast. Renaissance Velperweg voorziet in een veilige aantrekkelijke verkeersweg met een sterke koppeling met het aangrenzende erfgoed. 

Voormalige allure

Door de fietspaden meanderend door de landgoederen aan te leggen, historische beken terug te brengen en zichtlijnen vanaf de weg naar de landgoederen te herstellen wordt de Velperweg weer verbonden met haar omgeving. Hekwerken worden hersteld en het kenmerkende Tolhuisje wordt opgeknapt. Geïnspireerd op de historische laan wordt het wegprofiel versmald en schaduwrijke laanbeplanting aangebracht. De Velperweg krijgt zo haar voormalige allure weer terug. Fietsen over de Velperweg wordt weer een aangename beleving waarbij natuur, cultuur en ontwerpkracht elkaar versterken. 

Biodiversiteit en klimaatadaptatie

Bovendien wordt meer ruimte geboden aan biodiversiteit en klimaatadaptatie door meer groen en beplanting aan te brengen. Zo wordt overtollig regenwater beter opgevangen en vastgehouden zonder voor overlast te zorgen voor het verkeer. De herinrichting richt zich erop tot meer fietsen en minder autorijden te verleiden.

Potentie 

Er is een brede samenwerking tussen afdelingen binnen de gemeente, provincie, waterschap en verschillende kennisorganisaties op het gebied van Gelderse cultuurhistorie. Het klimaatadaptief en erfgoedinclusief herinrichten van verkeerswegen is een interessante en nog weinig bekende verbinding met veel potentie voor andere Nederlandse steden. Dat maakt de leeromgeving, waarin nadrukkelijk verbinding wordt gelegd met de gemeenten binnen het Gelders Arcadië, extra relevant. 

Afbeelding van de toekomstige situatie op de Velperweg in Arnhem.