Project: Buurtbakens Haarlem

De gemeente Haarlem en kerkeigenaren slaan in dit project de handen ineen om kerken een nieuwe betekenisvolle toekomst te geven. Er wordt een herbestemmingsmethodiek ingezet om kerken een nieuwe (neven)functie te geven én maatschappelijke organisaties krijgen daarbij een centrale plek in de wijken.

Stedelijke groei en leegloop van kerken

Bij het maken van een kerkenvisie ontstond het idee om kerken een betekenisvolle toekomst als ‘buurtbaken’ in de wijk te geven. In Haarlem is behoefte aan meer sociale voorzieningen. Tegelijk neemt het aantal kerkleden af, waardoor kerkbesturen zich gesteld zien voor exploitatietekorten. Kerken worden steeds minder gebruikt, terwijl deze vaak monumentale gebouwen de ruimtevraag voor sociaal-maatschappelijke organisaties juist oplossen. 

Anker voor zorg en welzijn in de wijk

Met dit project worden plekken gecreëerd die een anker bieden voor zorg en welzijn in de wijk, voor ontmoetingen en voor stilte en contemplatie. Door hun omvang en torens zijn kerken ook een fysiek baken; ze liggen vaak op strategische plekken in de stad, langs wegen, rotondes of aan het water.

Methodiek uitgelegd

Concreet wordt in dit project onderzoek verricht naar zeven kerken, als vervolg en uitwerking op de kerkenvisie. Per kerk wordt een transformatiekader opgesteld voor een passende functie, en een ontwerprichting beschreven. Tegelijk bekijkt men welke bouwkundige en verduurzamingsmaatregelen nodig zijn. Vervolgens zullen vier kerken doorgaan voor ontwerpend onderzoek. Twee kerken zullen daadwerkelijk worden ondersteund in de realisatie.

Project Buurtbakens Haarlem
Project Buurtbakens Haarlem