Project: Zitterd Climate Proof

Dit project herstelt de eeuwenoude relatie tussen de stad Sittard en het beekdal van de Geleenbeek. Zo kan het rijksmonumentale stadspark functioneren als waterbuffer. Daarnaast draagt het project bij aan het tegengaan van hittestress in een deel van de binnenstad.

Klimaatadaptatie en erfgoed

Zitterd Climate Proof is een bijzonder voorbeeld van een project waar klimaatadaptatie en erfgoed elkaar versterken. In het project wordt het bestaande rijksmonumentale stadspark van Ter Steeg gerestaureerd en dusdanig heringericht dat het in geval van piekafvoer moeiteloos het overtollige water kan verwerken. Verder wil de gemeente de Keutelbeek en Molentak – zijarmen van de Geleenbeek – ‘ontkluizen’. Hiermee wordt het water in het centrum van de stad weer beleefbaar en wordt tegelijk hittestress in dit deel van de stad tegengegaan.

Opschaalbaarheid

Het project heeft opschaalbaarheid in Zuid-Limburg vanwege de specifieke problemen rondom water en klimaat op plekken waar regenwater komen vanuit het Heuvelland naar lagere delen van het landschap stroomt. De uitgebreide visie die ten grondslag ligt aan dit project toont hoe erfgoed op een goed doordachte en integrale wijze een omvangrijke  transitieopgave kan verrijken. In Sittard leidt erfgoed direct tot een verhoging van ruimtelijke kwaliteit: herstel van een groen rijksmonument, verbetering van woonmilieus in de binnenstad en nieuwe verbindingen tussen de stad en het klimaatbestendig gemaakte beekdal van de Geleenbeek.

Zitterd Climate Proof - Kaart van het gebiedsplan uit 2017 met volop aandacht voor erfgoed.
Zitterd Climate Proof - Het gebiedsplan uit 2017 met volop aandacht voor erfgoed.