Project: Klimaatrobuuste buitenplaatsen

We hebben in Nederland ruim 550 historische buitenplaatsen die gezamenlijk meer dan 18.000 hectaren bedekken. Ze hebben cultuurhistorische, maar ook maatschappelijke waarde. Buitenplaatsen zorgen lokaal voor werkgelegenheid en een duurzame en gezonde leefomgeving, met ruimte voor recreatie en rust in verstedelijkte gebieden.

Klimaatrobuust

Helaas komt extreem weer echter steeds vaker voor, denk aan hevige regenval en storm. Zomers worden heter en droger, winters worden milder en natter. De instandhouding en beleving van buitenplaatsen komt hierdoor in gevaar. Een proactieve aanpak om buitenplaatsen klimaatrobuuster te maken, voorkomt verval, of zelfs het verdwijnen van erfgoed. Standaardoplossingen zijn er niet, maatregelen moeten zowel effectief zijn als passen in de cultuurhistorische context.

Buitenplaatsen bieden inspiratie voor klimaatopgaven; zoals waterberging, verbetering van waterkwaliteit, vastleggen van CO2, bestrijden van hittestress en grotere biodiversiteit. Het Kennisprogramma 'Klimaatrobuuste Buitenplaatsen' experimenteert in het veld, verzamelt praktijkvoorbeelden en biedt nieuwe kennis. Voor iedereen die met monumentaal groenbeheer werkt, zijn de resultaten beschikbaar in de kennis- en leeromgeving op de website.

Proeftuinen

In proeftuinen worden maatregelen in de praktijk uitgevoerd. De geleerde lessen worden gedeeld met andere eigenaren, beheerders en betrokkenen. De Groenblauwe Monitor geeft inzicht in de noodzaak en het effect van klimaatrobuuste maatregelen. Zo kunnen we kansen van en uitdagingen door klimaat op de buitenplaatsen agenderen in regionaal en lokaal beleid. 

Het Kennisprogramma 'Klimaatrobuuste Buitenplaatsen' is een gezamenlijk initiatief van de stichting Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen, provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, gemeente Zeist, Utrechts Landschap en Utrechts Particulier Grondbezit.

Meer weten?

Lees meer over het programma op www.klimaatrobuustebuitenplaatsen.nl of bekijk de video.

Landgoed Pavia bij Zeist.