Project: Beken en Bleken van Losser

In dit project wordt het erfgoed van het dorp Losser, van het aangrenzende landschap en van de mensen die er wonen en hebben gewoond, ingezet ten behoeve van actuele klimaat- en duurzaamheidsopgaven. Tegelijkertijd vindt er herstel plaats van de deels verloren gegane verbindingen tussen de dorpskern en het Dinkeldal.

Karakteristiek landschap

Het Twentse dorp Losser maakt onderdeel uit van een karakteristiek landschap met een bijzondere geologie, dat gevormd is door een samenspel van de stuwwal en het meanderende riviertje de Dinkel. De laatste jaren heeft dit beekdal te maken met droogteproblematiek én wateroverlast.

'Stepping stones'

‘Beken & Bleken van Losser’ volgt vanaf het centrum van Losser naar de Dinkel de loop van de (deels ondergrondse) beken die door het dorp en het buitengebied stromen. Een aantal historische plekken in Losser en buitengebied vormen ‘stepping stones’ langs deze stroom. Eén van de meest opvallende plekken is rijksmonument de Dorpsbleek; zowel materieel als immaterieel erfgoed van de textielhuisnijverheid. Onderdeel van het plan is deze bleek met behulp van extra gezuiverd effluent (gezuiverd afvalwater) in droge perioden weer watervoerend te maken. Tegelijkertijd wordt de karakteristieke landschapsinrichting van de Dorpsbleek versterkt.

Ontwikkeling educatieve themaroute

De andere ‘stepping stones’ bestaan uit het heringerichte parochiepark naast de kerk, beekherstel in de dorpskern zelf − inclusief een door lokale bedrijven en ondernemers geïnitieerd waterkunstwerk - en herstel van drassig cultuurlandschap aan de rand van het dorp. Tot slot maken de twee in het buitengebied van Losser gelegen bleken ook deel uit van het plan. Langs deze plekken wordt voor een breed, (toeristisch) publiek een educatieve themaroute ontwikkeld over landschappelijk erfgoed, textielgeschiedenis en klimaatmaatregelen.

Leeromgeving

Voor de leeromgeving beschrijft het projectplan naast eigen kennis en expertise gebruik te maken van netwerken en kennisinstellingen als Universiteit Twente, RUG (onderzoek Harm Smeenge), Hogeschool Saxion en kunstacademie AKI/ArtEZ. In september 2022 werd een symposium voor professionals georganiseerd, met sprekers als Pi de Bruijn, Harm Smeenge en Ramon Postma. Afgelopen voorjaar kreeg dit een vervolg, met een ware Losserse Erfgoeddag. Tijdens deze dag werd het brede publiek meegenomen langs de geschiedenis van het Erfgoed in Losser en de manier waarop het project daar in de toekomst een rol in speelt. Ook de komende jaren wordt er van alles georganiseerd voor verschillende doelgroepen: van experts tot overheden en het brede publiek.

Beken en Bleken van Losser
Beeld: ©Gemeente Losser
Beken en Bleken van Losser