Project: Waddenkust K(l)eigoed

Aan de Friese Waddenkust ondervindt men door de  afname en vergrijzing van de bevolking de gevolgen van krimp. Voorzieningen voor bewoners komen in de knel en economische activiteiten nemen flink af. Om leegstand en verwaarlozing van erfgoed tegen te gaan worden Dorps Ontwikkelingsmaatschappijen ingezet om karakteristieke locaties te transformeren naar erfgoedlogies.

Inzetten op cultuurtoerisme

De provincie Fryslân is zich ervan bewust dat krimp niet tegen te gaan is en zoekt daarvoor geen oplossing. Wel stelt men zichzelf ten doel om de effecten van krimp in goede banen te leiden. Erfgoed krijgt hierin een stevige rol door het te koppelen aan de toeristisch-economische ontwikkeling van het gebied die zich richt op 'slimme groei' met cultuurtoerisme. Het plangebied is een uniek terpenlandschap, gelegen aan de Waddenzee (UNESCO Werelderfgoed). Juist in deze gebieden zijn nu bijna geen verblijfsaccommodaties. Onderzoek heeft aangetoond dat daar behoefte aan is en daar haakt dit initiatief van de Erfgoed Deal op in. 

Panden met verhalen

In het plangebied worden in 4 tot 6 leegstaande panden verblijfsaccommodaties, (zogenaamde 'erfgoedlogies') gerealiseerd. Hier worden verhalen verteld over het pand, het omliggende erfgoed en landschap. Via een aanpak van onderop waarbij gebruik gemaakt wordt van de methodiek van de Dorps Ontwikkelingsmaatschappij (DOM), worden 8 dorpsgemeenschappen in de gelegenheid gesteld plannen in te dienen via een prijsvraag. Selectie van de beste plannen gebeurt na een publieksmarkt dat als evenement wordt georganiseerd in het kader van het NBTC-themajaar 2021 'Ode aan het Landschap'. De gerealiseerde plekken zullen tijdens de Landschapstriënnale 2023 bekeken én gebruikt worden en vermarkt door visitwadden.nl.

Landschapstriënnale 2023

Het proces wordt begeleid vanuit de provincie. De projecten die doorgaan krijgen een toezegging vanuit de subsidieregeling van de provincie. Voor de leeromgeving worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd, wordt het DOM-netwerk ingezet en zal de Landschapstriënnale een belangrijke rol spelen. Verder worden de mogelijkheden van een podcast onderzocht (en een artikel in het tijdschrift DEAL!).