Terugblik kennissessie op vakbeurs Monument

In samenwerking met de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) organiseerde de Erfgoed Deal een sessie over het klimaatrobuust maken van landgoederen. Aan de hand van drie presentaties lichtten de sprekers toe hoe erfgoed benut kan worden voor een klimaatadaptieve inrichting van onze leefomgeving.

Yvonne Molenaar (directeur sKBL) opende de sessie met een toelichting op het Erfgoed Deal-project Kennisprogramma Klimaatrobuuste Buitenplaatsen. Dit project is medio 2020 begonnen en heeft al enkele concrete resultaten opgeleverd, zoals de groenblauwe monitor, de routekaart, het plan canvas en de provinciale proeftuinen. Het programma zit in een afrondende fase qua uitvoering, maar is voor de kennisborging juist verlengd tot eind dit jaar. In deze periode voert de sKBL nog verschillende activiteiten voor kennisdeling uit. Raadpleeg hiervoor de website www.klimaatrobuustebuitenplaatsen.nl.

Landgoederen Zeisterbos

Daarna was het de beurt aan Ivor de Baat, stafmedewerker van het Utrechts Landschap. Hij ging dieper in op de uitvoeringspraktijk van de provinciale proeftuin Landgoederen Zeisterbos. Hierin wordt integraal samengewerkt met meerdere stakeholders aan een klimaatbestendige aanpak van het groene erfgoed op een aantal landgoederen rondom Zeist. Ivor deed een oproep om hem en zijn organisatie te benaderen voor kennisuitwisseling en advies. ‘Er valt veel van elkaar te leren, dus zoek elkaar op,’ was zijn boodschap.

Impressies van de sprekers die hun presentaties geven en de zaal tijdens de sessie op de beurs MONUMENT 2023
Impressies van de sprekers tijdens de kennissessie

Erfgoed Deal

Tot slot gaf programmaleider Jephta Dullaart een presentatie over de mogelijkheden van de Erfgoed Deal. Aan de hand van twee lopende projecten gaf hij meer voorbeelden dan alleen landgoederen. De projecten Watermolenlandschappen en Linielandschap Waaldijk laten zien hoe erfgoed en het klimaatbestendiger maken van de leefomgeving elkaars bondgenoten kunnen zijn. Ook ging hij kort in op de aanvraagprocedure voor een Erfgoed Deal.

Samenwerking

De sessie eindigde met een aantal vragen uit de zaal over hoe je dergelijke projecten opzet als landgoedeigenaar en samen met gebiedspartners tot een aanpak komt. Ook hier was de centrale boodschap: de praktijk is vaak weerbarstig, maar zoek elkaar op. Samen is er veel meer mogelijk dan in je eentje!