Toegankelijkheidsverklaring

De Erfgoed Deal streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het  Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website erfgoeddeal.nl die valt binnen de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website erfgoeddeal.nl te vinden is:

Nalevingsstatus

De Erfgoed Deal verklaart dat de website erfgoeddeal.nl nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver de Erfgoed Deal is gevorderd met de toegankelijkheid van erfgoeddeal.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 1-04-2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van de Erfgoed Deal , Marjoerie Verhoek (Programmaleider Erdfgoed Deal).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 1-04-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 3 weken informeren we u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website erfgoeddeal.nl nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

De beschikbare informatie omvat nog niet volledig de inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt

Afwijkingen

De technische afwijkingen op gebied van toegankelijkheid zijn op een aparte pagina terug te vinden.

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • Resultaten toegankelijkheidsonderzoek rijksoverheid.nl april 2019
  • Onderzoeksdatum: 08-04-2019
  • Onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • De beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • De handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie  Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online (PRO). Voor technische afwijkingen op het gebied van toegankelijkheid verwijzen we daarom naar de onderzoeksresultaten van Rijksoverheid.nl, een site op PRO die daar jaarlijks op getoetst wordt. Afwijkingen die wel in het onderzoek staan, maar hier niet genoemd worden zijn al opgelost.

Deze toegankelijkheidsverklaring is vastgelegd en gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl.