Technische afwijkingen toegankelijkheid

Op deze pagina geven we een overzicht van de technische afwijkingen op gebied van toegankelijkheid. Het overzicht is gebaseerd op de Technische afwijkingen toegankelijkheid PRO-sites.

SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]

SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]

SC 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA]

SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]

SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]

SC 2.1.4 - Sneltoetsen tekentoets [niveau A]

SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]

SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]