Verduurzaming cultuurhistorisch corporatiebezit: een last of een lust? (15 december 2020)

Kijk de webinar hier terug en lees hier het verslag.

Tekening: Patricia van Ling

Nederland barst van de wijken met waarde: bijzondere vooroorlogse wijken, Wederopbouwwijken en Post 65-wijken. Deze Post 65-wijken zijn uitbreidingswijken; vaak in de vorm van woonerven, of bloemkoolwijken bij bestaande steden of in nieuwe groeikernen. Het energiezuiniger maken van deze wijken is een actuele discussie. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, waardoor - in sommige gevallen - sloop een makkelijkere en goedkopere optie is. Helaas gaan in zo’n geval de erfgoedwaarden vaak ook verloren. Kan dit ook anders? Is er voldoende bewustzijn over en kennis van de verschillende waardevolle aspecten van deze wijken en de ontwikkelprincipes van destijds? In dit webinar gaan we op zoek naar de inspiratie die cultureel erfgoed kan zijn in deze verduurzamingsopgaven.   

Vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken behandelen onderstaande sprekers het onderwerp.

Introductie op het onderwerp en de samenhangende factoren door Cees Tip, directeur-bestuurder woningcorporatie Intermaris.

  • Inleiding - Anita Blom is senior onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en specialist in naoorlogs erfgoed. Zij geeft een korte schets van de waarden van naoorlogse wijken in Nederland. Waarom kunnen deze wijken waardevol zijn en hoe kunnen deze wijken een bijdrage leveren aan de huidige woningbouwopgaven?
  • Spreker 1 - René Scherpenisse is directeur bij de Tilburgse woningbouwcoöperatie Tiwos. Hij geeft zijn kijk op de factoren en berekenmethodes bij verduurzaming en renovatie van sociale woningbouw.
  • Spreker 2 - Ann-Katrin Adolph is senior architect/teamleider bij Vereniging Hendrick de Keyser. Ze deelt haar praktijkervaringen in het verduurzamingsproces vanuit het project in de wederopbouwwijk Nagele in de Noordoostpolder.
  • Spreker 3 - Martijn van der Linden is senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van BZK bij de Directie Woningmarkt | Corporaties. Hij heeft meegewerkt aan het onderzoek naar de opgaven en middelen van de corporatiesector en is nu betrokken bij het nieuwe volkshuisvestingsfonds, onderdeel stedelijke vernieuwing en verduurzaming.
  • Reflectie: door Cees Tip
Beeld: ©Peter Hilz
Bewoners van de wijk Vreewijk in Rotterdam kwamen in 2008 in verzet tegen de voorgenomen sloop.