Transformatiekaders (14 april 2022)

Transformatiekaders

In steden en gebieden waar een transformatieopgave speelt, vormt de historische betekenis bijna altijd een belangrijk ingrediënt voor het ontwerp voor de toekomst. Maar hoe zorg je er nu voor dat die historische factor ook echt deel uit gaat maken van de transformatie?  

Transformatiekaders kunnen hierbij helpen. Maar wat zijn transformatiekaders precies? Hoe kun je ze inzetten wanneer je te maken hebt met een gebouw of eengebied waar een transformatie nodig is? Wat is het nut en noodzaak van transformatiekaders? Hoe leg je in transformatiekaders vast wat de veranderkansen zijn voor een gebouw of een gebied? En worden ruimtelijke plannen echt beter wanneer je gebruik maakt van transformatiekaders? In dit webinarkrijg je antwoorden op vragen over het toepassen van transformatiekaders.  

Programma

Introductie door Hilde Blank

Hilde Blank, stedenbouwkundige en eigenaar van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling, vraagt zich af of je transformatiekaders nodig hebt als alle betrokken professionals goed hun werk doen. Voor wie is een transformatiekader dan wel behulpzaam? En worden ruimtelijke plannen er echt beter van? 
 

 “Hoeveel woningen passen er in een oude gevangenis?” Over nut en noodzaak van een transformatiekader.

 • door Martijn Oosterhuis, adviseur Erfgoed en Ruimte bij de RCE. De RCE ziet de complexiteit van stedelijke transformaties toenemen en geeft graag handreiking hoe erfgoedwaarden daarin harde condities kunnen vormen. 
   

Transformatiekader in de praktijk: identiteit als drager voor gebiedsontwikkeling

 • door Henry Huiskamp, ruimtelijk strateeg bij de gemeente Zwolle en Stedenbouwkundige bij de gemeente Enschede. In de dynamiek van gemeentelijke processen is het beschrijven van de identiteit van de stad cruciaal voor het slagen van stedelijke ontwikkelingen. Het maken en behouden van ruimtelijke kwaliteit vergt visie en geduld. 
   

Interview over kader, het Hembrugterrein en de Erfgoed Deal

 • Aan het woord wethouder Wessel Bruinesse (gemeente Zaanstad) over deze onderwerpen. Het Hembrugterrein heeft als eerste een transformatiekader (gebiedspaspoort) omgezet naar een echt omgevingsplan. Hoe heeft dat gewerkt in de praktijk, werkt het ook echt en zou hij het weer zo doen? Welke tips geeft hij mee?  
   

De Eerste Nederlandse Cement Industrie 

 • door Annuska Pronkhorst, partner Crimson Historians and Urbanists.  
   

Reflectie door Hilde Blank