Droogte, klimaatverandering of peilbeheer? (17 november 2020)

Kijk de webinar hier terug en lees hier het verslag. 

Tekening: Patricia van Ling

In Nederland hebben we met name op de hoger gelegen zandgronden veel last van droogte. Het regent meer de afgelopen jaren tegelijkertijd hebben we al drie extreem droge zomers achter de rug. Feit is dat de verdroging doorgaat. Een actueel thema en er is al veel informatie verzameld door bijvoorbeeld de beleidstafel droogte en media. De Volkskrant onderzocht deze zomer hoe het zover heeft kunnen komen en bracht oplossingen in kaart. Toch blijven er vragen opkomen waaronder of er over moet worden gegaan op actie door de politiek. Wetenschappers en natuurorganisaties slaan alarm.
In de eerste Webinar staan de volgende vragen centraal: hoe komt de droogte en wat is hiervan de oorzaak: klimaatverandering of het waterpeilbeheer van de afgelopen 50 jaar? Zijn er mogelijke oplossingen? Daarover gaan we in gesprek met verschillende sprekers.

  • Introductie op het onderwerp door Natascha Lensvelt (specialist tuinen en parken bij de RCE)

  • Joks Janssen (senior adviseur-onderzoeker Het PON & Telos | Academische Werkplaats Brede Welvaart in de regio Tilburg) spreekt over het ontstaan van droogte in Nederland. Joks neemt ons mee in een prikkelende crashcourse door de geschiedenis van het peilbeheer in Nederland en het mede hierdoor ontstaan van droogte.
  • Ronald van Immerseel (historicus en groen erfgoedspecialist bij Stichting In Arcadie in Amersfoort, gaat in op de uitdaging hoe om te gaan met droogte in Nederland.  Hierbij richt hij zich specifiek op landgoederen. Wat zijn nu echt de grote problemen waar zij tegenaan lopen en wat zijn de oplossingen die nu al worden ingezet?
  • Hein Elemans (manager bij Waterschap de Dommel) gaat in op de historie van water aangedreven molens in Noord-Brabant, hun rol bij de vorming van het landschap en de waterhuishouding. Door veranderd landgebruik is Noord-Brabant een van de droogste provincies van ons land geworden. Hoe kunnen watermolenlandschappen, waar verhoging van peilbeheer wordt verbonden met erfgoed, bijdragen aan het herstel van een duurzaam en robuust watersysteem?