De toekomst van kwaliteit in de omgevingsvisie (11 maart 2021)

Samen met de ErfgoedAcademie organiseert de Erfgoed Deal, onder de titel ‘De betekenis van erfgoed in een veranderend Nederland’, vier webinars. In deze webinars staan de transitiethema’s centraal: klimaat, duurzaamheid en verstedelijking & krimp. 

Het derde webinar op 11 maart 2021 stond in het teken van de toekomst van kwaliteit in de omgevingsvisie: van beleid naar uitvoering.

De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving: ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. De wet beoogt een samenhangende benadering van diverse belangen.

De structuurvisie van Rijk, provincie of gemeente wordt vervangen door de omgevingsvisie.  In deze omgevingsvisie worden op hoofdlijnen de kwaliteiten van het grondgebied beschreven en de opgaven, ontwikkelingen, ambities en strategie voor de langere termijn voor bouwwerken, infrastructuur, cultureel erfgoed, bodem, lucht, natuur en andere aspecten van de fysieke leefomgeving.

De voorbereidingen voor deze wet zijn in volle gang en er zijn proeven gedraaid. Hoe breng je al deze aspecten samen aan het begin van een ruimtelijke ontwikkelingsopgave? We zijn in staat om gebiedsbiografieën te maken, en dit instrument zelfs door te vertalen naar ontwerpprincipes, maar werkt het ook in de uitvoeringspraktijk?

Kortom: niet te doen, uitdaging of de oplossing voor succes?

Programma van de themawebinar

Introductie op het onderwerp door Karel Loeff, directeur Bond Heemschut

Flip ten Cate (directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) ging nader in op de volgende vragen: Hoe borg je kwaliteit in de leefomgeving? Waarom elementen (waaronder erfgoed) in een omgevingsvisie? Wat zijn de kansen, waar op focussen etc. Wat heb ik in huis en hoe vertaal ik het naar een omgevingsvisie en plan?

Edwin Raap (senior Adviseur Landschap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) legde uit hoe het verhaal van het landschap verteld wordt aan de hand van een gebiedsbiografie. Wat is het belang van participatie, verbinding in visievorming en -uitwerking en het gebruik van de landschapsbiografie.

Paul Meurs (Partner en architect-onderzoeker bij bureau SteenhuisMeurs) deelde zijn kennis en ervaring aan de hand van het gebiedspaspoort van Laag Soeren. Hoe gaat dat in de praktijk? Hoe wordt het in de gemeente geïmplementeerd?

Tot slot een reflectie door Karel Loeff, directeur Bond Heemschut