Tweede reeks: Communicatie en erfgoed

Erfgoedexperts, -liefhebbers en projectleiders benadrukken graag dat cultureel erfgoed een belangrijke factor, verbinder en sleutel kan zijn tot een succesvol project rond de leefomgeving en projecten gericht op maatschappelijke transitiethema’s zoals klimaat, duurzaamheid en stedelijke groei en krimp.

Toch is het niet vanzelfsprekend dat kennis zich als een olievlek verder verspreidt. Het delen van je opbrengst en zorgen voor eigenaarschap en draagvlak is voor ons allemaal een uitdaging. Welke rol speelt communicatie hierin? Dit webinar gaat in op succesvolle campagnes, de psychologische aspecten van communicatie voor het succesvol overbrengen van je boodschap, en het vergroten van je draagvlak. 

Communicatie en erfgoed

Programma

Introductie op het onderwerp door Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

Een inleiding op het thema communicatie in theorie en praktijk en de kracht van communicatie bij het uitlichten van maatschappelijk relevante thema’s door Bert Pol. Bert is medeoprichter van Tabula Rasa: een adviesbureau om evidence based te kunnen werken en adviseren. Sociaalwetenschappelijke inzichten spelen daar een belangrijke rol in: deze zijn essentieel om kennis, houding en gedrag succesvol te kunnen beïnvloeden. Bert is voormalig lector Overheidscommunicatie en was onder meer visiting scholar Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente. Hij is als gastonderzoeker verbonden aan de Universiteit Maastricht. Hij schrijft maandelijks voor het communicatievakblad ‘C’ over wetenschappelijke onderwerpen die relevant zijn voor de communicatiepraktijk. Bert gaat ons vanuit zijn vakgebied meenemen in het vraagstuk hoe je gedrag kunt beïnvloeden om projecten binnen de transitiethema’s verder te brengen. 

Jochem Boodt, host van het YouTube-kanaal The Present Past, laat zien hoe door middel van storytelling en visuals historische verhalen en erfgoed voor een groot publiek aantrekkelijk gemaakt kan worden. Jochem is een historicus en videomaker. Op zijn kanaal laat hij zien hoe het heden gevormd is door het verleden. Jochem studeerde Geschiedenis (BA) en Wijsbegeerte (BA) aan de Universiteit van Amsterdam en Internationale Betrekkingen in Utrecht.

Communicatie in het Erfgoed Deal project ‘Een nieuwe Tijd' uitgelicht door Werner Weijkamp, adviseur erfgoed bij het Gelders Genootschap.
Werner is  als projectleider betrokken bij het project ‘Een Nieuwe Tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’, waarin elf gemeenten in de Achterhoek samenwerken om het bijzondere erfgoed uit de wederopbouwperiode in de regio groots onder de aandacht te brengen. Een project waarin de verhalen en de tijdgeest van deze periode centraal staan, maar waar ook een brug wordt geslagen naar de opgaven van nu. Maatschappelijk draagvlak, leefbaarheid en participatie en natuurlijk duurzaamheid en energietransitie zijn daarbij uitgangspunt. Werner vertelt over het succes en het proces van communicatie in het project.

Reflectie door Barbera Wolfensberger
Moderatie en afsluiting door Marjorie Verhoek