Stuurgroep- en ondersteuningsteamleden komen samen voor de Erfgoed Deal Dag

Op vrijdag 15 maart gingen vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners van de Erfgoed Deal samen het veld in en bezochten drie Erfgoed Deal-projecten in de regio Zwolle.

De dag werd afgetrapt in Zwolle, waar het gezelschap eerst werd ontvangen door wethouder Monique Schuttenbeld op het stadskantoor voor een presentatie door Henry Kranenborg (gemeente) en Koos Bakker (bewonersinitiatief) over het project Stinspark. Daarna werd een bezoek gebracht aan de locatie, waar de groep een toelichting kreeg van de ontwerpers en bewoners over de aanloop en uitvoering van de herinrichting van het Stinspark. De betrokkenheid van bewoners is essentieel geweest voor de uiteindelijke plannen en de Erfgoed Deal-aanvraag. Het was interessant om met gemeente en bewoners in gesprek te gaan over hun samenwerking en uit eerste hand te horen wat in de praktijk werkt en wat niet. De herinrichting is nog niet afgerond, maar ziet er veelbelovend uit!   

Linksboven een groep mensen die luistert naar een rondleider in een park, rechts een kunstwerk omgeven door zandgrond, linksonder een luchtfoto met een deel van het kunstwerk, in het midden een meneer die een tekening/ontwerp laat zien.
Beeld: ©Erfgoed Deal
Fotocollage van bezoek aan project Stinspark Zwolle

Na Zwolle reed de groep per bus door naar het volgende Erfgoed Deal-project: Schans-Buitenwacht in Kampen. Na de lunch en projectpresentatie van Hanneke Toes (tlu landschapsarchitecten) in het prachtige historisch centrum van de IJsselstad, kregen de deelnemers een rondleiding over het terrein naast het station. Hier lag vroeger een oud verdedigingsbolwerk, “Schans Buitenwacht” genaamd. De rijke cultuurhistorie van deze plek heeft oplossingen geboden om wateroverlast te beperken. Tevens heeft de historische structuur van bolwerk voor inspiratie gezorgd bij de ingrijpende herinrichting van deze nieuwe ‘mobiliteitshub” voor Kampen. Onder andere de aanleg van een “Belvedère” op de nieuwe fietsenstalling is geïnspireerd op de historische ligging van het bolwerk. Tijdens de (regenachtige) rondleiding over de bouwlocatie konden we zien hoe wateroverlast door hoosbuien en rivierkwel in de toekomst zo veel mogelijk wordt voorkomen door de aanleg van wadi’s op de plek van historische watergangen. Het was inspirerend om te zien hoe voortvarend men in Kampen aan de slag gaat met de transitieopgave van een rommelig verkeersgebied naar een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bewoners en bezoekers. We komen volgend jaar graag kijken als de werkzaamheden voltooid zijn!  

De lokale pers was aanwezig om ons bezoek vast te leggen, zie hier de reportage.

Linksboven een foto van de 'skyline' van het stadscentrum van Kampen, rechtsboven een groep mensen die uitleg krijgt door mensen met een fluorescerende jas aan, linksonder een meneer in een bouwkeet met een microfoon in zijn hand, rechtsonder de pilaren die in de bouwput zijn geplaatst voor de bouw van de fietenstalling.
Beeld: ©Erfgoed Deal
Fotocollage van bezoek aan project Schans-Buitenwacht Kampen

Aan het einde van de middag streek de groep neer in het ‘platte dakendorp’ Nagele. In dit bijzondere wederopbouwerfgoed in de Noordoostpolder gaf Liset Moerdijk van Museum Nagele een introductie op het Erfgoed Deal-project Stijlicoon Nagele. Daarna ging het gezelschap in verschillende groepen uiteen voor een lange rondleiding door het dorp. Gelukkig was het weer inmiddels wat opgeknapt en konden we stilstaan bij de verschillende deelprojecten, zoals de revitalisering van het dorpshuis Het Rietveld en de beoogde uitbreidingslocatie. Net als bij het Stinspark in Zwolle, is het Erfgoed Deal-project in Nagele ondenkbaar en onuitvoerbaar geweest zonder de inzet van bewoners en erfgoedvrijwilligers. Dit zorgt voor veel draagvlak en betrokkenheid onder de lokale gemeenschap, maar heeft ook invloed op het proces en de ‘governance’ van dergelijke projecten. Over dit aspect werd op de afsluitende borrel in het museum (ook onderdeel van het Erfgoed Deal-project) nog verder doorgepraat onder het genot van een drankje.

Gert Ham ten Bolscher, stuurgroeplid en gedeputeerde van Overijssel sloot de dag af met een mooie reflectie op integraal samenwerken, kennisuitwisseling en de ambassadeursrol van alle betrokkenen bij het programma Erfgoed Deal. Het programmabureau kijkt terug op een geslaagde dag en is voornemens om in 2024 en 2025 nog meer bezoeken aan Erfgoed Deal-projecten als onderdeel van onze leeromgeving te gaan organiseren.

Linksboven een groep mensen staand voor een touringcar, rechtsboven platte daken rijtjeshuizen en een grasveld, linksonder een groep mensen die naar een presenterende mevrouw luisteren en kijken naar een presentatie, rechtsonder een groep mensen worden rondgeleid door de oude winkelstraat.
Beeld: ©Erfgoed Deal
Fotocollage van bezoek aan project Stijlicoon Nagele