Erfgoed Deal en corona: hoe gaan we verder?

Hoe gaan we verder met de Erfgoed Deal in 2020? Bekijk de vlog van programmaleider Marjorie Verhoek en de infographic van de aanvraagroute 2020. 

Vlog

In verband met de uitbraak van het Coronavirus in Nederland kunnen we elkaar voorlopig niet zien. Vanuit de Erfgoed Deal willen we graag, zoals gepland, projecten uitkeren dit najaar. Daarom is het nodig dat we anders gaan werken met elkaar! Om dit mogelijk te maken hebben we de aanvraag voor projecten in 2020 versimpeld en versoepeld. De uiterste indiendatum is verplaatst naar 15 september 2020. Programmaleider Marjorie Verhoek licht dit toe in deze vlog en we hebben een infographic gemaakt die het aanvraagproces overzichtelijk in beeld brengt. Vragen hierover? Neem contact op met een van de medewerkers van het programmabureau.

Beeld: ©© Erfgoed Deal