22 november Themabijeenkomst Klimaatadaptieve landschappen en steden

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Rijtuigenmuseum Valkenswaard
Uitnodiging bijeenkomst Erfgoed Deal luchtfoto van watermolenlandschap in Noord-Brabant

De Erfgoed Deal organiseert dit najaar drie themabijeenkomsten over de meerwaarde van en kansen voor erfgoed binnen opgaven rondom klimaatadaptatie, duurzaamheid, energietransitie en stedelijke groei. Tijdens deze bijeenkomsten wordt zowel kennis gebracht als gehaald. Wat is het resultaat van drie jaar Erfgoed Deal en wat voor projecten komen hieruit voort? Tevens zijn het mooie gelegenheden om met vakgenoten te spreken over deze onderwerpen. Niet iedereen hoeft namelijk zelf het wiel uit te vinden!

De tweede themabijeenkomst heeft als thema Klimaatadaptieve landschappen en steden en vindt plaats op dinsdag 22 november 2022 in het Rijtuigenmuseum Valkenswaard, nabije de Venbergse watermolen. We zijn dan te gast bij het Erfgoed Deal-project Watermolenlandschappen.

Tijdens deze interactieve middag staat de vraag centraal hoe erfgoed kan bijdragen aan het klimaatrobuust maken van onze leefomgeving. Hoe kan kennis van historische (water)systemen ons helpen om ons land en steden voor te bereiden op meer regen en langere perioden van droogte?

Dagprogramma

11.45: Verzamelen op Eindhoven Centraal, vanaf hier zal om 12.00 uur een bus naar onze locatie in Valkenswaard rijden (eigen vervoer is uiteraard ook mogelijk).

12.30: Inloop met lunch

13.00: Plenaire gedeelte:

  •  Opening door Joseph Vos, bestuurslid Molenstichting Noord-Brabant
  • Korte update over de Erfgoed Deal en introductie op het thema (Jephta Dullaart van de Erfgoed Deal)
  • Zonder water, geen later. Naar een omslag in het (grond)waterbeheer
    Presentatie door Marijn van Asseldonk, onderzoeker-adviseur bij Het Pon & Telos

Droog, droger, droogst. De laatste jaren rijgen de droogterecords in ons ‘natte’ Nederland zich aaneen. Door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds langere en extremere perioden van droogte. Met als gevolg: watertekorten, die funest zijn voor natuur, landschap, landbouw en onze woonomgeving. Het is een groeiend probleem, zeker in van nature droogtegevoelige gebieden in ons land. Om beter bestand te zijn tegen droogte is een fundamentele opslag nodig in het waterbeheer: meer water vasthouden, minder water onttrekken en meer water infiltreren. Marijn zal in zijn presentatie inzoomen op de situatie in Noord-Brabant.

13.45: Excursies en deelsessies
Op basis van roulatie in twee ronden, iedereen volgt de deelsessie én gaat op excursie

  1. Bezoek aan de Venbergse watermolen en rondwandeling door het watermolenlandschap o.l.v. Hans de Mars en leden van de werkgroep ‘Watermolenlandschappen voor Klimaatadaptatie’
  2. Interactieve deelsessie over het Erfgoed Deal-Project Zitterd Climate Proof. Hoe de stad Sittard erfgoed inzet voor klimaatadaptatie en stadsontwikkeling. De deelsessie wordt geleid door Guy Limpens (voormalig landschapsarchitect gemeente Sittard) en Geert Coenen (architect en betrokken bij verschillende planontwikkelingen in Sittard).

16.15: Borrel en korte terugkoppeling

17.00: Verzamelen bij de bus voor terugreis naar Eindhoven Centraal

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het aanmeldformulier.

Wees er snel bij want er zijn een beperkt aantal plekken, ook in de bus!

Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Save the date

Zet de laatste themabijeenkomst ook alvast in uw agenda:

Maandag 12 december 
Themabijeenkomst Duurzame steden.
Locatie: Waalse Kerk, Amsterdam (nabij het Erfgoed Deal-project Amsterdamse Kademuren).
Tijd 13.00-17.00.