09 december Webinar nieuwe projectenronde Erfgoed Deal

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online via Webex

In deze Webinar geeft het programmabureau informatie aan initiatiefnemers die mee willen doen aan de projectenronde in januari 2021. 

Tijdens het webinar komt aan de orde hoe de indiening in januari 2021 eruit ziet, welke projecten dit voorjaar zijn uitgekeerd en tips om te komen tot een goede indiening. Het programmabureau gaat dieper in op de ambities van de Erfgoed Deal, de inhoudelijke thema's en de wijze van financiering van de projecten, de matching, de leeromgeving en de pitch. 

Programma

10.00 uur Opening en introductie programmabureau Erfgoed Deal (Marjorie Verhoek)
10.10 uur Korte terugblik eerste ronde projecten (Marie- Hélène Houben)
10.30 uur De weg naar een succesvolle indiening (Jephta Dullaart & Edwin Raap)
10.50 uur Ruimte voor vragen en gesprek
11.15 uur Afsluiting

Doe mee als je interesse hebt om binnenkort met het programmabureau in contact te komen en stuur een mail naar erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl met als onderwerp 'Webinar 9 december'.

Informatie over indienen van een project vind je hier