Flyer Wijkaanpak De Pas

In deze flyer kunt  u kennismaken met de wijk De Pas. De belangrijkste resultaten en geleerde lessen uit de pilot worden hierin samengevat. Wat u ter inspiratie kunt gebruiken voor uw eigen wijk, als gemeenteambtenaar, corporatiemedewerker of wijkbewoner. Het project Wijkaanpak de Pas is mede mogelijk gemaakt door co-financiering vanuit het Programma Erfgoed Deal.