Addendum actualisatie Erfgoed Deal 2023-2025

In het addendum worden de vernieuwde inhoudelijke kaders van de Erfgoed Deal voor de aankomende drie jaar uiteen gezet. Het betreft hier een aanscherping van de thema’s, in de periode tot eind 2025 blijft vanuit het programma de focus liggen op de actuele transitieopgaven omtrent landbouw & natuur, energie & economie, wonen & mobiliteit en water & bodem. Wat wel verandert, is dat de zogenaamde ‘Ondersteunende lijnen’ (participatie en omgevingswet) komen te vervallen en dat participatie en dialoog een integraal onderdeel zal worden van alle projecten. In de tabel bij het Addendum staat een toelichting op de nieuwe thema’s en de prioritaire opgaven.