Interdepartementaal bezoek aan Erfgoed Deal-project

Begin juni bracht het Interdepartementaal Overleg Nationale Klimaatadaptatie Strategie (IO-NAS) een bezoek aan Erfgoed Deal-project polder Nijbroek. Het IO-NAS bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van o.a. de ministeries IenW, LNV, BZK, OCW maar ook andere overheidsorganisaties zoals het RIVM, KNMI en Planbureau voor de Leefomgeving.

groep mensen zit te luisteren naar een persoon die een presentatie houdt
Beeld: ©Erfgoed Deal
Hanneke Stenfert geeft in het oude gemaal Terwolde aan de Bandijk een presentatie over het Erfgoed Deal-project Nieuw Drassig Land

Het project ‘Nieuw Drassig Land’ - zoals de Erfgoed Deal in polder Nijbroek officieel heet - is een goed voorbeeld van een integrale samenwerking tussen gemeente, waterschap, agrariërs, grondeigenaren en bewoners. Gezamenlijk doel is om de eeuwenoude polder Nijbroek toekomstbestendig te maken, zowel qua klimaatadaptatie als landbouwtransitie en door de biodiversiteit te versterken. Het is met name de integrale aanpak waar de leden van het IO-NAS geïnteresseerd in waren.

Vragen

Hoe organiseer je dit op lokaal niveau en welke uitdagingen kom je tegen en welke oplossingen kunnen daar voor gevonden worden? Wat zijn succesfactoren in zulke integrale gebiedsopgaven en hoe kan een rijksoverheid deze processen zo optimaal mogelijk faciliteren en versterken? Deze vragen en nog veel meer kwamen ter sprake tijdens de presentatie van de plannen in het gemaal en tijdens de bezoekjes aan diverse locaties.

Oud rabattenbosje

Het programma bestond uit een bezoek aan het gemaal Baron van der Feltz (met een succesvolle herbestemmingsopgave) een bezoek aan een oud rabattenbosje, een woningbouwproject, een historische hoogstamboomgaard, nieuw aan te leggen ‘klimaatmantels’ (natuurvriendelijke oevers op basis van de historische meandering van de middeleeuwse wetering) en locaties waar oude sluisjes en duikertjes hersteld zullen worden.

Het Programmabureau kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Een mooie kans om aan diverse beleidsmakers uit te leggen wat erfgoed kan betekenen voor integrale gebiedsopgaven. Maar ook welke uitdagingen we voor nog ons hebben liggen om tot de “erfgoedinclusieve aanpak" op veel meer plekken in Nederland toe te passen.

Vanuit de IO-NAS deelnemers bereikten ons dezelfde geluiden en werd de wens geuit om nog meer Erfgoed Deal-projecten te bezoeken. Staat genoteerd!

Plan 26 - woningen in het buitengebied worden ontwikkeld door een corporatie van betrokken bewoners.