Save the date! Webinar Erfgoedinclusieve watervoering

De Erfgoed Deal organiseert samen met de ErfgoedAcademie onder de titel Lessen uit de Erfgoed Deal een webinarreeks. In deze webinars staan de opbrengsten en lessen uit lopende en afgeronde Erfgoed Deal-projecten centraal.

In de eerdere webinars in deze reeks stonden de thema’s Landbouw en Natuur en Wonen en Mobiliteit centraal. Het aankomende webinar gaat over het thema Water en Bodem, gezien vanuit de uitvoeringspraktijk van Erfgoed Deal-projecten. We bespreken hoe deze projecten erfgoed inzetten voor klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving.

Programma


Het webinar bestaat uit twee onderdelen. Eerst een plenair programma waarin drie casussen worden besproken (twee Erfgoed Deal-projecten en één externe casus). Daarna gaan deelnemers met elkaar en de spreker in gesprek over de casus in aparte deelsessies. Iedere casus heeft een eigen deelsessie, waar de deelnemers zich voor moeten opgeven. 


Project 1: Beken en Bleken van Losser 


Het erfgoed van het dorp Losser en het omringende landschap wordt ingezet voor klimaat- en duurzaamheidsopgaven. Beginnend bij de parochiekerk in het centrum worden de ondergrondse beken weer zichtbaar gemaakt in ontwerp en bestrating en verbonden met het Dinkeldal, met het erfgoed als stepping stones langs de stroom. Een ander onderdeel van het plan is om de historische dorpsbleek (waar vroeger textiel werd gebleekt) met behulp van extra gezuiverd effluent (gezuiverd afvalwater) in droge perioden weer watervoerend te maken. Spreker: Ramon Postma, landschapsarchitect.


Project 2: Zitterd Climate Proof 


Zitterd Climate Proof richt zich op de herinrichting van het Geleenbeekdal en klimaatbestendig maken van de stad. Het project omvat gedeeltelijke ontkluizing van oude beeklopen en klimaatadaptieve renovatie van het rijksmonumentale stadspark. Het stadspark is heringericht, zodat het kan worden ingezet als overloopgebied bij hoge waterstanden van de Geleenbeek. De ontkluizing van de beek zorgt voor betere afvoer van regenwater op piekmomenten, terwijl het ook de historische relatie tussen de stad en de beken markeert en bijdraagt aan het tegengaan van hittestress in het centrum. Spreker: Ruud Weijers, beleidsadviseur Stedelijk Water en Klimaat.


Project 3: Waterlinie inzetten voor klimaatadaptatie 


In deze presentatie onderzoeken we de mogelijkheden van klimaatadaptatie binnen de waterlinie, zoals waterberging in de voormalige inundatievelden. Spreker: Ronald Hamberg, provincie Utrecht. Projectleider groene benutting & klimaatadaptatie in Programmateam Nieuwe Hollandse Waterlinie & Stelling van Amsterdam.

De webinarreeks is onderdeel van de Leeromgeving van de Erfgoed Deal en is zowel bedoeld voor projecten binnen als buiten de Erfgoed Deal en voor alle professionals die aan dezelfde opgaven werken of meer willen weten over het thema. 

Aanmelden

Zet donderdag 18 april van 15.00 - 17.00 uur alvast in uw agenda. U kunt zich alvast aanmelden via onderstaande button. U maakt dan ook alvast een keuze voor een van de drie deelsessies.

Aankondigingsbanner voor het webinar erfgoedinclusieve watervoering, met daarop witte kaders waarbinnen een gracht in een binnenstad te zien is.
Webinar erfgoedinclusieve watervoering