Twee nieuwe partners voor de Erfgoed Deal

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Unie van Waterschappen sluiten zich aan bij de Erfgoed Deal. Op maandag 9 oktober ondertekenden Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, (namens het ministerie van EZK) en Luzette Kroon (namens de Unie van Waterschappen) de Erfgoed Deal. Met deze ondertekening komt het aantal deelnemers op 15. 

Na de ondertekening werd er een werkbezoek gebracht aan Erfgoed Deal-project Stadshaven Maassluis, waar in totaal 3,5 miljoen euro in is gestoken door de Erfgoed Deal, provincie Zuid-Holland en gemeente Maassluis. Ook Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media, nam deel aan het bezoek.

[De tekst gaat verder onder de afbeelding]

De partners van de Erfgoed Deal, inclusief de minister en staatssecretaris, staan naast een bord waarop het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Unie van Waterschappen net een handtekening gezet hebben. Het gezelschap staat voor een boot in de haven van Maassluis.
De nieuwe partners hebben de Erfgoed Deal ondertekend.

Stadshaven Maassluis

Het Erfgoed Deal-project Stadshaven Maassluis is volop bezig om verschillende zich elkaar versterkende elementen binnen het havengebied aan te pakken. Het project zet in op het voorkomen van krimp en leegstand in de binnenstad, maar wil tegelijkertijd ook duurzame groei en gebiedsontwikkeling bevorderen. Dit laatste door de potentie van maritiem erfgoed te benutten, de beleving te versterken en historische boten te verduurzamen.

Minister Jetten: ‘We hebben hier natuurlijk prachtig cultureel erfgoed, zoals binnenvaartschepen die de mooie geschiedenis van Nederland als varend land vertellen. Als we die willen behouden, moeten we ervoor zorgen dat dit soort cultureel erfgoed ook kan verduurzamen. Daarom werkt EZK nu samen met OCW in de Erfgoed Deal.’

Minister Jetten en staatssecretaris Uslu brachten een bezoek aan Loods M, die fungeert als living lab in het gebied. Loods M wordt ontwikkeld tot museum, een plek om te leren, innoveren, experimenteren, en voor het toepassen en opschalen van oplossingen voor de verduurzaming van schepen, haven en binnenstad. Ook namen de minister en de staatssecretaris een kijkje op een van de boten in de haven, waar studenten van de TU Delft vertelden over een verduurzamingsplan dat zij voor de boot hadden gemaakt.

Staatssecretaris Uslu: ‘In de haven van Maassluis komen industrieel, nautisch en historisch erfgoed samen. Hier gaan leefbaarheid en behoud van erfgoed hand in hand, en daarbij is er volop gebruikgemaakt van nieuwe technieken op het gebied van duurzaamheid. Een prachtig voorbeeld van wat de Erfgoed Deal kan doen. Daarom ben ik ook zo blij dat het ministerie van EZK en de Unie van Waterschappen vanaf nu meedoen.’

Staatssecretaris Uslu en minister Jetten staan in een Loods, waar zij uitleg krijgen over het project Stadshaven Maassluis
Staatssecretaris Uslu en minister Jetten krijgen in Loods M uitleg over het project.

Samenwerkingsverband

Inclusief de nieuwe partners wordt er nu binnen de Erfgoed Deal samengewerkt tussen 15 organisaties en medeoverheden. De Erfgoed Deal staat voor het integrale werken en een sectoroverstijgende aanpak. Vanuit die optiek is het nieuwe partnerschap van de Waterschappen en ministerie van EZK belangrijk. 

Mirjam Wulfse, voorzitter Stuurgroep:
“Erfgoed Deal-projecten laten zien dat erfgoed werkt als verbindende factor tussen verschillende beleidsvelden en doelen. Onze beleidsterreinen hebben verschillende doelen en effecten op de leefomgeving. In het dagelijks leven ervaren mensen de wereld om zich heen echter als één geheel. En dat is het ook. Door erfgoed vanaf de start te koppelen aan de opgaven, fungeert erfgoed als instrument van inspiratie en verbinding en verhoogt daarmee de ruimtelijke kwaliteit. En ook het draagvlak onder de bevolking voor veranderingen, zoals we zien in Maassluis.”

De Erfgoeddeal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van OCW, BZK, IenW en LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Nu zijn daar dus ook het ministerie van EZK en de Unie van Waterschappen bij aangesloten.