Mirjam Wulfse nieuwe voorzitter stuurgroep

Per 6 juli heeft de stuurgroep van de Erfgoed Deal een nieuwe voorzitter, Mirjam Wulfse. Hieronder stelt zij zich voor.

“Even voorstellen……..

Het is nog wat wennen, want terwijl ik dit schrijf ben ik nog gedeputeerde in de provincie Groningen maar vanaf 6 juli zijn mijn handen vrij!

Ik zie mezelf als maker in de bestuurlijke wereld. Van origine ben ik ontwerper van sieraden en objecten en vanaf 2007 ben ik actief in de bestuurlijke wereld. Een maker: dat betekent dat ik als het ware een werkproces en stijl ontwerp om tot een doel te komen. Daarbij gebruik ik mijn creativiteit, ervaring en verbindend vermogen. Ik ben oprecht geïnteresseerd in wat mensen drijft. Dat helpt om goed connecties te maken, begrip bij anderen te creëren en belangen te verenigen.

Betekenis en filosofie hebben mijn interesse en vooral datgene wat een grote invloed heeft op het geluksgevoel en de identiteit van mensen. Een belangrijk aspect daarvan is de leefomgeving. Dat gegeven motiveert me om bij te dragen aan anders, zorgvuldiger en bewuster keuzes maken die de leefomgeving van de toekomst bepalen. Dat zie ik als een soort opdracht.

Ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, kunst, cultuur, archeologie, landschap en taal vormen daarbij mijn “natuurlijke habitat“ als maker én zijn daarnaast de terreinen waarop ik me graag actief inzet, juist vanwege hun betekenis voor onze inwoners. Ze raken het hart van mensen en dragen bij aan hun identiteit, daarom zijn ze zo belangrijk.

Dat ik via het voorzitterschap van de stuurgroep van de Erfgoed Deal samen met een team daaraan een bijdrage mag gaan leveren, beschouw ik als een eer en prachtige verantwoordelijkheid. Zowel het voorzitten en goed uitvoering geven aan de Erfgoed Deal als het neerzetten van het erfgoed in een bredere context en de koppeling met ander opgaven uitbouwen, ga ik de komende jaren met enthousiasme en overtuiging proberen in te vullen.

Ik verheug me op een nadere kennismaking met de teamleden van het programmabureau en de andere leden uit de stuurgroep."

Mirjam Wulfse
Mirjam Wulfse