De Unie van Waterschappen ondertekent de Erfgoed Deal

De Unie van Waterschappen heeft de Erfgoed Deal ondertekend. Binnen de Erfgoed Deal werken verschillende overheden en maatschappelijke organisaties aan een uitvoeringspraktijk waarin erfgoed en de inrichting van de leefomgeving elkaars bondgenoot zijn. Waterschappen beheren veel cultureel erfgoed en zien dat waterbeheer en de bescherming van erfgoed elkaar kunnen versterken. Met de ondertekening van de Erfgoed Deal worden de krachten gebundeld en kan er effectiever worden toegewerkt naar een waardevolle leefomgeving.

In de periode 2019-2022 hebben verschillende waterschappen al samen met gemeenten en provincies deelgenomen aan projecten die zijn gefinancierd door de Erfgoed Deal. Als officiële ondertekenaar van de Erfgoed Deal kunnen waterschappen nu als hoofdindiener van een project fungeren en in aanmerking komen voor financiering gedurende de looptijd van het programma tot eind 2025.

Bij elkaar brengen

Dirk Siert-Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Deelname aan de Erfgoed Deal is een kans om de wereld van waterschappen en erfgoed,-monumentenzorg dichter bij elkaar te brengen, gezamenlijk te werken aan opgaven voor waterveiligheid en klimaatadaptatie en te investeren in de omgevingskwaliteit van het Nederlandse landschap en steden.”

Uit lopende Erfgoed Deal-projecten blijkt dat de samenwerking leidt tot meerwaarde in het verbinden van de wateropgave met erfgoedbehoud en -ontwikkeling.

Beeld: ©Unie van Waterschappen
Het Woudagemaal

Waardevol cultureel erfgoed

De waterschappen spelen een cruciale rol in het beheer van waterwegen, rivieren en kustgebieden. Deze gebieden hebben vaak een rijke geschiedenis en zijn de thuisbasis van waardevol cultureel erfgoed, variërend van historische molens, sluizen, dijken en gemalen. Schoonman: “Door de Erfgoed Deal te ondertekenen, erkennen de waterschappen het belang van het behoud en de herontwikkeling van dit erfgoed voor toekomstige generaties. Daarnaast kan het beheer van waterwegen en de bescherming van erfgoed hand in hand gaan.”

Samenwerking

Ook het programmabureau van de Erfgoed Deal is blij met de nieuwe samenwerking met de Unie van Waterschappen. Jephta Dullaart: ‘In een aantal projecten werken waterschappen al goed samen met gemeenten en provincies om cultureel erfgoed functioneel te laten bijdragen aan de waterveiligheid of klimaatadaptiever maken van onze leefomgeving. Maar er moet nog wel wat gebeuren om het van incidentele projecten naar een structurele werkwijze te brengen. Deze samenwerking via de Erfgoed Deal kan dit proces versterken en versnellen. Per 1 juni is Anne Schopman als netwerker vanuit de waterschappen verbonden aan het programmabureau van de Erfgoed Deal, zij zal erop toezien dat de verbinding tussen de wateropgave en het behoud van erfgoed een rode draad zal zijn in een deel van de projecten.’