Drie nieuwe podcastafleveringen van ‘Verborgen in het volle zicht’

Samen met podcastmaker Simon Heijmans presenteert de Erfgoed Deal drie nieuwe afleveringen van de podcastserie ‘Verborgen in het volle zicht’. Ook deze keer bezoekt Simon drie projecten van de Erfgoed Deal en spreekt met initiatiefnemers en direct betrokkenen over de rol en betekenis van erfgoed voor de opgaven waar men aan werkt.

In de nieuwe afleveringen komen drie inhoudelijk zeer verschillende projecten aan bod.

Podcastserie Verborgen in het volle zicht
Beeld: ©RCE / Lisanne Hakkers

Rode buurt Zaanstad

We beginnen in Zaanstad, waar een compleet buurtje, een typisch tuindorp, integraal wordt vernieuwd door de woningcorporatie. Verduurzaming van de woningen staat centraal, maar de gemeente gaat ook de openbare ruimte klimaatadaptatief herinrichten. De cultuurhistorische waarde van de wijk vormt hierbij het bindende element.

Greppelland Fryslân

Vervolgens gaan we door naar Friesland. Hier wordt op verschillende plekken het historische Greppelland opnieuw aangelegd, of juist behouden. Door het gebruik van weilanden met een fijne structuur van ondiepe greppels wordt gewerkt aan de grondwaterstand en klimaatadaptatie, wat ook de bodemdaling remt.

Buitengewone leerstoel

Tot slot is er aandacht voor de bij Wageningen University and Research (WUR) in oprichting zijnde buitengewone leerstoel Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Participatieve Ontwikkeling (CEPRO). Hierin wordt academisch onderzoek gedaan naar de rol die erfgoed kan vervullen in maatschappelijke, klimatologische, economische en ruimtelijke vraagstukken. De leerstoel moet de academische wereld verbinden met de erfgoedprakijk.

De Erfgoed Deal wenst je veel inspiratie en luisterplezier!

De podcast ‘Verborgen in het volle zicht’ is gratis te beluisteren op alle podcastkanalen. Luister via Podbean, Spotify of zoek in jouw favoriete podcastapp op ‘Verborgen in het volle zicht’.