Verlenging programma Erfgoed Deal officieel een feit

Vandaag is tijdens het Bestuurlijk Overleg tussen de staatssecretaris van Cultuur en Media en vertegenwoordigers van de gemeenten (VNG) en provincies (IPO) de verlenging van de Erfgoed Deal bekrachtigd. Vanaf 1 april kunnen initiatiefnemers van potentiële Erfgoed Deal-projecten weer in gesprek met het Programmabureau over de mogelijkheden van een aanvraag. 

De verlenging van het programma is door de bestuurlijke en maatschappelijke partners van de Erfgoed Deal aangegrepen om de afgelopen drie jaar te evalueren én om de thema’s en onderwerpen van de Erfgoed Deal te actualiseren. In de periode november 2022 - februari 2023 hebben gesprekken plaatsgevonden met alle betrokken ministeries, overheden en maatschappelijke organisaties

Addendum

De opgehaalde input is verwerkt in een ‘Addendum’ waarin de vernieuwde inhoudelijke kaders voor de aankomende drie jaar uiteen worden gezet. Het betreft hier een aanscherping van de thema’s, in de periode tot eind 2025 blijft vanuit het programma de focus liggen op de actuele transitieopgaven omtrent landbouw & natuur, energie & economie, wonen & mobiliteit en water & bodem. Wat wel verandert, is dat de zogenaamde ‘Ondersteunende lijnen’ (participatie en omgevingswet) komen te vervallen en dat participatie en dialoog een integraal onderdeel zal worden van alle projecten. In de tabel bij het Addendum staat een toelichting op de nieuwe thema’s en de prioritaire opgaven.

Infographic met daarin informatie over verlenging van de Erfgoed Deal over de periode 2023-2025
Infographic over nieuwe aanvragen

Eén aanvraagronde

Vanaf 1 april starten we de adviesgesprekken met potentiële projecten weer op. Hiermee is er voldoende tijd om hen te begeleiden naar een zo goed mogelijke aanvraag voor de nieuwe indieningsronde. Deze staat gepland voor september 2023. Dit betekent dat er in 2023 maar één aanvraagronde is.

Houd de website in de gaten voor actuele informatie over de aanvraagprocedure en de werkwijze van het programmabureau. 

Een luchtfoto van kasteelpark Nijenborgh in Weert
Door de verlenging kan de Erfgoed Deal de komende drie jaar weer mooie projecten ondersteunen, zoals Kasteelpark Nijenborgh in Weert.