Nieuwe teamleden voor het Programmabureau Erfgoed Deal

Per 1 februari is Jephta Dullaart aangesteld als nieuwe programmaleider van het programmabureau Erfgoed Deal. Hij volgt Marjorie Verhoek op die sinds 1 november in functie is als Regiohoofd Noord-West bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De afgelopen maanden nam Jephta al de taken over als waarnemend programmaleider (samen met programmasecretaris Patricia van Ling). 

Sinds de start van de Erfgoed Deal in september 2019 maakt Jephta onderdeel uit van het programmabureau als netwerker/adviseur erfgoed en klimaatadaptatie vanuit de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM). Jephta is zelfstandig erfgoedprofessional en heeft ruime en veelzijdige ervaring opgedaan binnen verschillende functies en disciplines in het vakgebied van cultureel erfgoed. 

Genoeg werk de komende drie jaar

Jephta: “De Erfgoed Deal bevindt zich in een interessante fase met een verlenging en actualisatie van het programma. Tegelijkertijd blijft er een enorme behoefte aan voorbeeldprojecten die laten zien wat erfgoed kan betekenen voor urgente opgaven als klimaatadaptatie, verduurzaming en een aantrekkelijke leefomgeving. Ik ben heel blij dat ik de opgedane kennis en ervaring uit de eerste periode van de Erfgoed Deal kan inzetten om nog meer waardevolle projecten voor onze sector te ondersteunen. Daarbij komen we straks in een fase dat een flink aantal projecten wordt afgerond waardoor we steeds meer kennis hebben om te delen en lessen van te leren. Genoeg werk dus voor het team de komende drie jaar!”

Jephta Dullaart
Jephta Dullaart

Steven Jongma netwerker archeologie

Daarnaast is het programmabureau blij aan te mogen kondigen dat Steven Jongma per 1 maart onze nieuwe netwerker/adviseur archeologie wordt. Naast de verlenging van het programma heeft de staatssecretaris jaarlijks 500.000 euro extra uitgetrokken, specifiek bestemd voor projecten op het terrein van archeologie en ruimtelijke transities. Steven: “Ik ben ervan overtuigd dat archeologie veel kansen biedt om bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgaves. Het lijkt me geweldig om daar een rol in te spelen als verbinder en adviseur. Voor 8 uur per week word ik gedetacheerd vanuit de gemeente Delft, waar ik als senior archeoloog werkzaam ben bij de afdeling Erfgoed. Ik verheug me erop me te verdiepen in alle mooie initiatieven die in het hele land plaatsvinden, en hoop archeologie als positieve waarde daarin te kunnen borgen.”

Steven Jongma
Steven Jongma