Erfgoed Deal selecteert strenger aan de poort!

De Erfgoed Deal is vooralsnog aan haar laatste ronde begonnen. Dat betekent dat er in 2022 nog ruimte is voor ongeveer zes projecten. De animo is groot, veel initiatiefnemers weten de weg naar ons te vinden. En ook gedurende de looptijd van de Erfgoed Deal heeft het programmabureau contact met een groot aantal initiatieven. Voor de 6e ronde steekt het programmabureau alleen tijd en energie in de begeleiding van projecten waarvan bij voorbaat al duidelijk is dat deze veel potentie hebben om het portfolio op de gewenste manier aan te vullen. Dat betekent een strengere selectie aan de poort en een andere werkwijze. Het programmabureau kan niet met alle projecten in gesprek en eerste gesprekken zullen ook altijd online blijven plaatsvinden.

Meer weten? Lees de memo die door de stuurgroep op 18 maart hieromtrent is vastgesteld.