De Erfgoed Deal is goed op weg!

De aandacht voor erfgoed in combinatie met de transitieopgaven is zichtbaar en gemeten toegenomen bij de uitvoerende partners. Er is veel animo voor het indienen van projecten en het programma heeft te maken met een flinke overvraag. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit de tussenmeting van onafhankelijk onderzoeksbureau Ecorys.

Aan het begin van het programma heeft Ecorys een nulmeting uitgevoerd. Voor de tussenmeting is opnieuw een enquĂȘte uitgezet en interviews afgenomen. Conclusie is dat het programma goed op weg is. De eerste projecten zijn in uitvoering en laten al resultaten zien. Niet onbelangrijk te noemen is ook dat de capaciteit bij gemeenten in de dagelijkse praktijk een beperkende factor is. Door dit programma, wat actief de samenwerking tussen partijen opzoekt, kunnen de benodigde transities bij deze gemeenten met ondercapaciteit met kwaliteit worden uitgevoerd.

Lees de tussenmeting hier.