Aan de slag met een brede leeromgeving

Er is grote behoefte aan praktijkvoorbeelden en een brede leeromgeving rondom erfgoed en de thema’s klimaatadaptatie, energietransitie en stedelijke groei & krimp. Dat is een aantal belangrijke bevindingen uit het startonderzoek - de zogenoemde ‘nulmeting’ - dat het programmabureau Erfgoed Deal heeft laten uitvoeren door Ecorys, en waar het de komende tijd verder mee aan de slag gaat.

Aan de enquête voor het startonderzoek deden vierhonderd personen mee, die vanuit hun professionele achtergrond betrokken zijn bij erfgoed. Die brede leeromgeving creëren houdt volgens hen concreet in: investeren in kennis over en voorbeelden van hoe erfgoed in projecten meegenomen kan worden, positieve voorbeelden delen en inspirerend laten werken voor andere organisaties en overheden, en hierbij ook een breder publiek aanspreken dan de vaste erfgoedcirkel.

‘Hier ligt dus een belangrijke taak voor het programmabureau de komende periode’, aldus Marjorie Verhoek, programmaleider. ‘Een voortzetting van waar we de afgelopen periode al hard aan gewerkt hebben. Zo ontwikkelden we de podcastserie ‘Verborgen in het volle zicht’, lanceerden we tijdschrift ‘DEAL! Erfgoed als vaste waarde voor de toekomst’, organiseerden twee succesvolle intervisiewebinars voor de projecten uit de eerste ronde, en een reeks van vier inhoudelijke webinars over droogte, verduurzaming cultuurhistorisch corporatiebezit en erfgoed inzetten als kans voor krimp en duurzaamheid. We kijken uit naar de periode dat we elkaar weer meer kunnen ontmoeten en dat we met de projecten mooie excursiedagen kunnen gaan opzetten.’  

In een memo staan de ambities van het programmateam Erfgoed Deal naar aanleiding van het eerste onderzoek verder uitgewerkt. In totaal voert Ecorys drie onderzoeken uit in de looptijd van het programma. De tweede op de helft van het programma (najaar 2021), en nog een op het eind (voorjaar 2023), om inzicht te geven in het effect van de inspanningen van de Erfgoed Deal.