Monitoring van de Erfgoed Deal: Help ons mee!

De komende periode wordt de Erfgoed Deal gemonitord. Dat doen wij omdat we willen weten of het handelen van het programmabureau effect heeft de komende jaren en of we komen tot een uitvoeringspraktijk die erfgoedinclusief is.

Beeld: ©Rijkswaterstaat / Foto: Collectie Rijkswaterstaat 536649
Hoogwater bij Deventer op 29 juni 2016

Het programmabureau heeft de opdracht voor monitoring dit voorjaar verleend aan onderzoeksbureau Ecorys. Zij hebben een vragenlijst gemaakt die vanaf nu kan worden ingevuld door iedereen die met erfgoed, klimaat, energie, duurzaamheid of stedelijke ontwikkeling te maken heeft.

Helpt u ons mee om onze missie nog beter uit te voeren? Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De vragenlijst is via deze link in te vullen.