CORONA en de Erfgoed Deal

Het programmabureau Erfgoed Deal werkt mee aan de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Daarbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de informatie zoals bekendgemaakt op Rijksoverheid.nl. 

Exterieur van het kantoor van de RCE in Amersfoort

Bijeenkomsten afgelast

Dat betekent dat tot 6 april bijeenkomsten en overleggen zijn afgelast. Over bijeenkomsten na die datum (de kick-offs) gaan wij met de projecten in gesprek voor gepaste oplossingen en het verzetten van deze bijeenkomsten.

Thuiswerken en bereikbaarheid

De medewerkers van het programmabureau Erfgoed Deal werken zo veel mogelijk thuis. We zijn op werkdagen bereikbaar per telefoon en e-mail en kunnen vragen beantwoorden. Geplande afspraken en overleggen willen we zoveel mogelijk telefonisch of via Skype voeren indien mogelijk. Ook zullen de netwerkers van het programmabureau bereikbaar zijn en in overleg met de projecten zoveel mogelijk werk verrichten om de projecten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de ambities die we hebben.

We bekijken het per dag. Mochten er vragen zijn dan kunt u ons vinden op erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl of via www.erfgoeddeal.nl

Veel gezondheid voor iedereen.

Het programmabureau Erfgoed Deal