Ruim 9 miljoen voor erfgoed in eerste zeven projecten Erfgoed Deal

Erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer Nederland. Dat is wat de komende drie jaar door overheden en maatschappelijke organisaties wordt gerealiseerd in de Erfgoed Deal. De eerste projecten die meedoen aan de Erfgoed Deal zijn vandaag bekend gemaakt: ruim 9 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor zeven projecten, verspreid door Nederland.

Vanuit de Erfgoed Deal wordt gezocht naar aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen. In de eerste zeven projecten die meedoen aan de Erfgoed Deal worden de thema’s van de Erfgoed Deal goed zichtbaar. In het thema klimaatadaptatie zijn de projecten Hoornwerk Grebbedijk en Zitterd Climate Proof toegekend, voor energietransitie en duurzaamheid het project Amsterdam Wetlands, voor stedelijke groei en krimp het project Stadspark Weert. De toegekende projecten Een Nieuwe Tijd, Wijkaanpak De Pas en VONDST richten zich op participatie en omgevingsvisies. Deze projecten zijn goede voorbeelden voor de Erfgoed Deal die toekomstige initiatiefnemers kunnen helpen bij het vormgeven van hun plannen. De tweede ronde Erfgoed Deal start deze zomer, initiatiefnemers kunnen zich bij het programmabureau melden.  

Nieuwe voorzitter Stuurgroep Erfgoed Deal

Michiel Scheffer, voormalig gedeputeerde van de provincie Gelderland, is onlangs benoemd tot voorzitter van de Stuurgroep Erfgoed Deal: ‘In een veranderend Nederland biedt cultureel erfgoed ons houvast. We staan de komende jaren voor grote ruimtelijke opgaven. Door klimaatverandering regent het vaker en harder, we hebben te maken met droogte, onze fossiele energiebronnen raken uitgeput. Veel steden groeien hard, maar ook leegstand en krimp neemt toe. Deze ontwikkelingen leiden tot aanpassingen in ons landschap, onze omgeving gaat er anders uitzien. Daarbij kan het verleden ons niet alleen inspiratie bieden maar dus ook houvast. En we kunnen leren van ons erfgoed! Daarmee stellen we het samen veilig en blijven historische plekken in Nederland beleefbaar, tastbaar en herkenbaar in de toekomst.’

Website Erfgoed Deal online

Informatie over de Erfgoed Deal en het programmabureau in Amersfoort is vanaf vandaag te vinden op www.erfgoeddeal.nl. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten,  Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Uitgelicht - logo Erfgoed Deal
Erfgoed Deal logo

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Marjorie Verhoek (programmaleider Erfgoed Deal) of Willemien van de Langemheen (woordvoerder), 06 15879391.