Erfgoeddeal

Animatie die informatie geeft over de Erfgoeddeal

Nederland is in beweging. Door klimaatverandering regent het vaker
en harder, terwijl we ook meer last hebben van droogte. Fossiele
energiebronnen raken uitgeput […] en terwijl veel steden hard groeien, zijn
er ook veel krimpgebieden.
Deze veranderingen leiden tot nieuwe ruimtelijke opgaven. Want ondanks
dat we aan landschappen en steden zijn gehecht, gaan zij er wel anders
uitzien.
In deze turbulente tijden biedt cultureel erfgoed houvast. Het verleden biedt
inspiratie voor de opgaven waar we voor staan […] en met de kracht van
ontwerp geven we historische waarden een plek.
Zo wordt de toekomst van ons land met zorg vormgegeven. Een land
waarin ons verleden tastbaar is, […] waarin we ons thuis voelen […] en
waarmee we verbonden zijn.
Dertien partners hebben de handen ineen geslagen en met elkaar de
Erfgoeddeal gesloten. In de komende drie jaar draagt de Erfgoeddeal
financieel bij aan aansprekende voorbeelden en initiatieven waar ruimtelijke
opgaven en erfgoed samenkomen.
Deze initiatieven gaan bijvoorbeeld over dijkophogingen, bodemdaling,
CO2-uitstoot, windmolens, zonneparken of woningbouw in oude havens.
Tegelijkertijd leren we van elkaar en doen we onderzoek om in het hele land
nieuwe en betere samenwerkingen tot stand te brengen.
Zo creëren we leefomgevingen waar de geschiedenis ons door de ogen
van erfgoed meeneemt in de toekomst.
Meer weten over de Erfgoed Deal? Ga naar www.erfgoeddeal.nl