Artikel Erfgoed Deal Vakblad Natuur Bos en Landschap

In december 2022 verscheen er in het Vakblad Natuur, Bos en Landschap een artikel over drie jaar Erfgoed Deal. In het artikel wordt ingegaan op de richtinggevende rol van erfgoed in opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, verduurzaming en verstedelijking.