Werkplan Erfgoed Deal

Voor de periode 2019-2022 krijgt het Programmabureau Erfgoed Deal de opdracht om invulling te geven aan de ambities en de doelen
van de Erfgoed Deal. In dit werkplan wordt uiteengezet op welke wijze het programmabureau hier invulling aan geeft.